Oblastné pracovisko Vranov nad Topľou


/Oblastné pracovisko Vranov nad Topľou

Poverený vedúci oblastného pracoviska Matice slovenskej vo Vranove nad Topľou

 

 Mgr. Martin Hajník                                     

Mgr. Martin Hajník

adresa:

mobil: +421911174175
e-mail: martin.hajnik@matica.sk

 

Informácie o Oblastnom pracovisku Matice slovenskej vo Vranove nad Topľou

Oblastné pracovisko Matice slovenskej vo Vranove nad Topľou patrí do územnej pôsobnosti Domu Matice slovenskej Snina. Je to dynamicky sa rozvíjajúce sa pracovisko. Je tretím najväčším pracoviskom s počtom 28 MO MS a 5 OMM, ktoré patria do jeho územnej pôsobnosti. Oblastné pracovisko stálo za vznikom Miestnych odborov nielen na území okresu Vranov nad Topľou, ale aj na území okresov Snina, Sobrance, Humenné a dokonca bolo  iniciátorom pri zrode jedného z dvoch zahraničných miestnych odborov a to na Ukrajine vo Veľkom Bereznom.

V rámci okresu pôsobia pri MO MS folklórne matičné telesá, divadelné skupiny a orchester dychovej hudby, ktorí dôstojne reprezentujú Maticu slovenskú.

OP MS Vranov nad Topľou nadväzuje na skúsenosti z predchádzajúcich rokov a zameriava svoje aktivity na tri základné oblasti:

 1. podchytenie slovenskej mládeže, práca s deťmi a mládežou, budovanie národného povedomia a vlastenectva, šírenie matičnej myšlienky
 2.   udržanie a rozvoj ľudových tradícii v regióne
 3. pripomínanie si a odhaľovanie zabudnutých národných osobností a realizovanie spomienkových podujatí s dôrazom na Horno-zemplínsky región

Predmetom činnosti OP MS je:

 • aktivizácia, koordinácia a metodická spolupráca s MO MS,
 • rozširovanie členskej základne a zakladanie nových miestnych odborov,
 • odhaľovanie búst, pamätných tabúľ a pamätníkov,
 • odhaľovanie zabudnutých národných osobností,
 • prednášky o dejateľoch slovenského národa,
 • upevňovanie národného povedomia a pozdvihnutie slovenskej hrdosti na zmiešanom území,
 • zachovávanie kultúrneho dedičstva našich predkov,
 • oživovanie regionálnej a miestnej kultúry a ľudových tradícií,
 • organizovanie a spoluorganizovanie súťažných a nesúťažných prehliadok folklórnych telies, pódiové vystúpenia,
 • udržiavanie národného povedomia a vlastenectva prostredníctvom besied, prednášok, exkurzii, turistických výletov a zájazdov,
 • propagácia a predaj matičných periodík a tlačovín,
 • organizovanie samostatných výstav,
 • rozvoj a obohacovanie kultúrno-spoločenského života, výchovno-vzdelávacia činnosť, záujmovo-umelecká, knižničná, informačná, edičná a osvetová činnosť v spolupráci so samosprávou, školami, kultúrno-osvetovými zariadeniami, seniormi, cirkvami, občianskymi združeniami,

Medzi najznámejšie pravidelné aktivity OP MS patria:   

 • MATIČNÉ SLÁVNOSTI VENOVANÉ ĽUDOVÝM TRADÍCIÁM NA HORNOM ZEMPLÍNE (nesúťažná prehliadka matičných folklórnych telies v regióne)
 • STRETNUTIE TROCH GENERÁCII“ (stretnutie pri táborovom ohni pri Troch krížoch nad mestom Vranov nad Topľou)
 • „PO STOPÁCH NÁRODNÝCH HRDINOV“ (spomienkové slávnosti pri príležitosti SNP)
 • spomienkové slávnosti pri príležitosti VÝROČIA ROĽNÍCKEHO POVSTANIA Z ROKU 1831
 • spomienkové slávnosti pri príležitosti OSLOBODENIA OBCÍ VRANOVSKÉHO REGIÓNU
 • spomienkové slávnosti pri príležitosti UKONČENIA 2. SVETOVEJ VOJNY
 • „FUTBALOVÝ TURNAJ“ venovaný M. R. Štefánikovi
 • „STAVANIE MÁJA“ (slávnosti v obciach venované oslavám príchodu jari)
 • „KROK DO MINULOSTI“ (výstava spojená s prednáškou z obdobia národno-oslobodzovacieho boja)
 • „MOTOŽÚRKA“ (medzinárodné stretnutie motorkárov a priaznivcov jednej stopy)
 • „ŠALIANSKY MAŤKO“ (okresné kolo súťaže žiakov ZŠ v prednese slovenských povestí),
 • VÝSTUP NA VETROVÚ SKALU, VÝSTUP NA SNINSKÝ KAMEŇ, VÝSTUP NA MAZOLÍN (športovo-turistické matičné výstupy),
 • Mladomatičná „MÁJOVÁ VATRA“
 • STOLNOTENISOVÝ TURNAJ
 • ŠPORTOVÝ DEŇ PRE RODINY S DEŤMI
 • „ROZTOKY“ (súťažná prehliadka folklórnych telies v regióne)
 • „ŠAFFOVA OSTROHA“ (súťaž v Šaffovom tanci)
 • „RETRO 1. MÁJ“
 • Exkurzie pre žiakov ZŠ do Martina a Liptovského Mikuláša
 • „HORNOZEMPLÍNSKA VESELICA“
 • MLADOMATIČNÝ SPLAV RIEKY ONDAVY

Miestne odbory a matičné kolektívy v pôsobnosti Oblastného pracoviska Matice slovenskej Vranov nad Topľou:  

V pôsobnosti OP MS Vranov nad Topľou pracuje 28 MOMS a 5 OMM:

MO MS Banské, MO MS Bystré, MO MS Benkovce, MO MS Cabov, MO MS Čaklov, MO MS Čičava, MO MS Čierne nad Topľou, MO MS Davidov, MO MS Dlhé Klčovo, MO MS Hanušovce nad Topľou, MO MS Hencovce, MO MS Hermanovce, MO MS Kamenná Poruba, MO MS Komárany, MO MS Kladzany, MO MS Nižný Hrabovec, MO MS Ondavské Matiašovce, MO MS Poša, MO MS Sačurov, MO MS Sečovská Polianka, MO MS Sedliská, MO MS Skrabské, MO MS Soľ, MO MS Továrne, MO MS Vechec, MO MS Vranov nad Topľou, MO MS Vyšný Kazimír, MO MS Žalobín, OMM Dlhé Klčovo, OMM Hencovce, OMM Kamenná Poruba, OMM Komárany, OMM Vranov nad Topľou.

Umelecké kolektívy pracujúce pri MO MS:

ŽSS Juskovčanky, ŽSS Tovarňanka, FSS a ĽH Rovina, ŽSS Pošanka, FSS Brežinky, SS Skrabčanka, SS Vederko, SS Ondavanka, FS Čaklov, SS Kazarinka, DS Vranovskí kuruci, DH Orchester Vychodňarov, SS Lipka.

Kolektívni členovia:

DS Hencovský oddiel Gvardija, FSS Konopianka, FS Sačurovské nevesty, FSS Bančan, SS Soľanské nevesty, SS Ružička, SS Porubjanka.

 

2024-01-16T10:45:12+00:0012 apríla 2022 |
X