Technicko-investičný útvar Matice slovenskej


/Technicko-investičný útvar Matice slovenskej

Úlohy v oblasti správy hmotného a nehmotného majetku, inventarizácie, obnovy nehnuteľného majetku Matice slovenskej, zabezpečenia prevádzky a chodu pracovísk a osobitných činností plní Technicko-investičný útvar.
Vo svojej konkrétnej činnosti sa riadi štatútom, ktorý vydáva predseda Matice slovenskej. Na jeho čele je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva predseda Matice slovenskej po prerokovaní so správcom Matice slovenskej.

Pracovníci Technicko-investičného útvaru Matice slovenskej

Elena Dancziová – poverená riadením
Adresa: P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
Tel: 043/ 381 2830
Mobil: 0905/313 273
E-mail: investicie@matica.sk

Vladimír Janek – IT technik

Adresa: P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
Tel: 043/3812825
Mobil: 0905/ 680 323
E-mail: spravait@matica.sk

 

Lukáš Havlík

Adresa: P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
Tel:
Mobil:
E-mail: lukas.havlik@matica.sk

Marcela Hrdinová
Adresa: P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
Tel: 043/ 381 2811
Mobil: 0918/ 904950
E-mail: expedicia@matica.sk

Ján Hatara
Adresa: P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
Tel: 043/ 381 2811
Mobil: 0918/904966

Serafína Jandurová
Adresa: P. Mudroňa 1, 036 52 Martin
Tel: 043/ 3812811

 

2024-04-25T12:55:49+00:0023 októbra 2018 |
X