Odhalenie novej pamätnej tabule Johanke Hrebendovej Bórikovej vo Vrbovciach


//Odhalenie novej pamätnej tabule Johanke Hrebendovej Bórikovej vo Vrbovciach

V nedeľu 26. júla  vo Vrbovciach odhalili novú pamätnú tabuľu Johanke Hrebendovej Bórikovej -národnej buditeľke, hrdinke povstania 1848-49, bylinkárke, liečiteľke a historicky prvej vojenskej zdravotnej ošetrovateľke priamo na povstaleckých bojiskách. Tento rok 23. januára uplynulo 140 rokov od úmrtia tejto významnej ženy – hrdinky.

Osobnosť Johanky Hrebendovej Bórikovej je celoslovensky významná z toho dôvodu, že sa priamo podieľala na obrodení slovenského národa v bojoch za národné práva Slovákov. Jej hrdinstvo poznalo v tej dobe celé Horné Uhorsko. Na jednej strane bola národnou buditeľkou a na druhej strane citlivou ženou, ktorá sa starala o chorých zbedačených ľudí na vrbovčianskej evanjelickej fare, či kriesiteľkou a ošetrovateľkou ranených dobrovoľníkov priamo na povstaleckých bojiskách. Bola zakladateľkou prvej pomoci priamo na bojisku a prvou školiteľkou kurzov zdravotnej pomoci.

Vo Vrbovciach bola členkou náborového tímu dobrovoľníkov pod vedením Ľudovíta Štúra a počas príprav septembrovej výpravy prebrala organizovanie a výcvik dobrovoľníkov vo Vrbovciach, lebo ju poveril mladší brat Karol Bórik, ktorý bol povolaný Danielom Jaroslavom Bórikom ísť do Rusavy a potom čakať dobrovoľnícky zbor z Viedne do Moravského Písku. Keď  sa dobrovoľnícky zbor 18. septembra 1848 dostal k moravsko-slovenskej hranici, išla im Johanka naproti s hodvábnou slovenskou zástavou, ktorú ušili ženy v Zemanskom mlyne vo Vrbovciach a na ktorú dobrovoľníci slávnostne prisahali vernosť Slovenskej národnej rade a slovenskému národu. Po potlačení septembrovej výpravy  ukrývala pečať a bojové zástavy vo vrbovčianskych lesoch. Vďaka nej sa tieto insignie zachovali dodnes.

Po rakúsko-uhorskom vyrovnaní v roku 1867 sa dostala do Senice do väzenia ako nebezpečná panslávka. Na slobodu sa dostala až v roku 1869. Väzenie sa podpísalo na nej a podlomilo jej to zdravie. Ale svoje presvedčenie a lásku k slovenskému národu a kopaničiarskemu kraju nikdy nezradila.

V roku 1869 sa spolupodieľala aj na založení ženského spolku Živena. Celý svoj život zasvätila  bojovnosti, bylinkárstvu, liečiteľstvu a výchove. Zomrela 23. januára 1880 vo Vrbovciach na prsný neduh a pochovával ju evanjelický farár a národovec Ľudovít Semian z Turej Lúky.

V roku 1969 jej odhalili pamätnú tabuľu na kultúrnom dome vo Vrbovciach.  Rečníkom bol vtedy historik Karol Rosembaum. Pri obnove fasády kultúrneho domu bola táto tabuľa poškodená a nikým neobnovená. Až v tomto roku na počesť Johanky Hrebendovej Bórikovej vzniklo občianske združenie, ktoré nesie jej meno a to iniciovalo obnovu a prinavrátenie tejto pamätnej tabule tak významnej žene akou bola Johanka Hrebendová Bóriková.

Pavol Vandelia, predseda Oz Johanky Hrebendovej Bórikovej

Foto-Lubica Kryštofová,nazahori.sk

2020-08-03T17:22:10+00:003 augusta 2020 |Trenčiansky kraj|
X