Opustila nás Anna Knapíková


//Opustila nás Anna Knapíková

S hlbokým žiaľom v srdci sme prijali zarmucujúcu správu, že dňa 3.1.2021 nás vo veku 81 rokov opustila naša matičiarka, členka Miestneho odboru v Košiciach Anna Knapíková. Narodila sa 22.12.1939 na strednom Slovensku v Brezne, kde prežila svoje detstvo i rannú mladosť. V roku 1963 sa so svojou rodinou prisťahovala do Košíc. Dlhé roky pracovala ako odborná referentka pre vedu a výskum na Vysokej škole technickej (dnes Technická univerzita).

Členkou Miestneho odboru bola od roku 1969, po prerušení členstva je opätovne členkou od roku 1990. Na Valnom zhromaždení MO MS Košice v roku 1991 bola zvolená za členku Výboru MO MS Košice, ktorou bola do roku 2013. V Miestnom odbore v Košiciach vykonávala viaceré funkcie. Pôsobila ako zapisovateľka, hospodárka, vykonávala administratívnu činnosť, ale realizovala sa aj pri organizovaní dvoch matičných plesov, matičných prednášok,  nápomocná bola pri podujatiach „Košická matičná slo­vesná a tvorivá jeseň“ a „Košická hudobná jeseň ZUŠ“. V posledných rokoch spolupracovala pri organizovaní podujatia „Kolorit slovenského ornamentu“ a pri matičných pochôdzkach. Aj napriek vysokému veku sa táto čiperná prababička zúčastňovala na matičných podujatiach, ak jej to zdravotný stav dovolil.

Za svoju záslužnú činnosť pre Maticu slovenskú a pre košický Miestny odbor si na návrh predsedu Miestneho odboru Matice slovenskej v Košiciach Michala Matečku z jeho rúk prevzala v januári 2020 striebornú medailu Matice slovenskej.

Posledná rozlúčka sa konala 8.januára v košickom Krematóriu.

Michal Matečka

predseda MO MS Košice

Foto: Martina Matečková

  

2021-01-14T14:49:38+00:0014 januára 2021 |Košický kraj|
X