Oslavy 75. výročia Slovenského národného povstania (SNP) v povstaleckej obci Čierny Balog


//Oslavy 75. výročia Slovenského národného povstania (SNP) v povstaleckej obci Čierny Balog

Oslavy 75. výročia Slovenského národného povstania (SNP) v povstaleckej obci Čierny Balog – piatok 23. august 2019

Slovenský národ sa v SNP zaradil medzi štáty sveta, ktoré bojovali proti fašizmu, tyranii a zlobe – do boja za národné oslobodenie, obranu demokracie a sociálnu slobodu. Obyvatelia Čierneho Balogu neostali bokom. Postoj a hrdinské činy jednoduchých ľudí, partizánov a vojakov tohto regióna, stvárnil hneď po ukončení vojny spisovateľ Peter Jilemnický v románe Kronika. Po jeho v roku 1946, bol Čierny Balog právom vyhlásený za Povstaleckú obec. Dnes tieto udalosti v chotári obce pripomína aj – Pamätná tabuľa padlých, dva veľké monumentálne pamätníky, dva cintoríny padlých a trinásť samostatných pomníkov padlých.

Vedenie obce ide príkladom, aby sa nezabudlo aj na slávne obdobie histórie obce. Každoročne v spolupráci so ZO SZPB a turistickým oddielom k výročiu SNP organizujú Pochod vďaky po stopách SNP. Toho roku to už bude 46 ročník a v zimnom období, organizujú Pochod vďaky k oslobodeniu obce. Koncom januára sa uskutočnil už 45. ročník.

Je chvályhodné, že obec v tom úsilí podporujú aj rodáci. Medzi nich sa zaradil aj Jozef Vránsky, žijúci v Bratislave. V rokoch 2007, 2009, 2017 pri výročí obce a jubilejných výročiach SNP, zorganizoval vo Vydrovskej doline ukážky bojov podľa historických udalostí v dobovej výstroji a bojovej techniky. Napríklad v roku 2017 sa predstavilo 150 účinkujúcich z 22 Klubov vojenskej histórie Čiech a Slovenska.

Tento rok, v spolupráci s obcou, natočil dokumentárny film – Čierny Balog v SNP, ktorého premiéra sa uskutočnila ako súčasť osláv 75. výročia SNP v obci Čierny Balog.

Pozvanie na oslavy SNP prijali – vedúci konzul veľvyslanectva Ruskej federácie Tauras Špokiavičus, zástupcovia odzbrojených síl SR na čele s brig. generálom Róbertom Kleštincom, Klub generálov SR na čele genmjr. Františkom Blanárikom, Predsedníctvo SZPB na čele s Pavlom Sečkárom, samozrejme zástupcovia obce na čele so starostom Františkom Budovcom a ďalší predstavitelia z obce a mesta Brezno.

V predkole osláv sa pre účastníkov naskytla možnosť vyhliadkovej jazdy parným vláčikom do Lesníckeho skanzenu vo Vydrovskej doline.

Oficiálne oslavy boli zahájené pietnym aktom kladenia vencov ku monumentálnemu pamätníku partizána, pred Kultúrnym domom. Po jeho ukončení sa prihovorili starosta obce, hlavne privítaním hostí a predseda ÚR SZPB Pavol Sečkár o význame SNP.

Všetci sa napokon presunuli do veľkej sály kultúrneho domu, kde ich na pódiu čakali heligonkári Jozef Pančík s vnukom.

Slova sa ujali starosta František Budovec a Jozef Vránsky, ktorí uviedli cieľ a obsahové zamerania natočeného filmové dokumentu.

Film sa stal inšpiráciou mnohých spomienok na hrdinstvo predkov, ktorí neváhali a svoje postoje vyjadrili aj osobnou odvahou v boji proti nepriateľovi, za záchranu obce.

Plný emócií sa slova ujal predseda Klubu generálov SR genmjr. František Blanárik. Citátom „kto si neváži svoju minulosť, nebude mať ani budúcnosť“, pristúpil k návrhom na ocenenie tých, ktorí svojimi aktivitami prispievajú, aby sa tento príbeh stal večnou pamiatkou na minulosť pre dnešné a budúce generácie. Ocenenie, Pamätnú medailu generála Jána Goliana I. stupňa, si prevzali: starosta obce Ing. František Budovec, JUDr. Jozef Vránsky a ďalší rodák Ing. Milan Kováčik – Komovkove (za dlhoročnú publikačnú činnosť k problematike SNP a oslobodzovacích bojov najmä v rodnej obci).

V prílohe je obrazovo – slovná prezentácia osláv 75. výročia SNP, v obci Čierny Balog, ktorou Vám chceme priblížiť atmosféru zmyslu plného vydareného podujatia

Milan Kováčik – Komovkove z Brezna
Foto: Doc. Ing. Milan Pivovarči CSc.

https://photos.google.com/share/AF1QipN29CYjvFadg-ZwEjYQMADcXmWNDZRkbKE0LMTgoVWCi5UclYNdBAW9yzt5C2djVg?key=MDhTdjk3ZHhCRDdfOWN4MWkzUHVWelA0ZVc1QUlR

 

2019-09-05T14:50:15+00:005 septembra 2019 |Banskobystrický kraj|
X