Po stopách národných hrdinov


//Po stopách národných hrdinov

Po prekročení hraníc Slovenskej republiky nemeckými fašistickými vojskami v auguste 1944 vyhlásil plukovník J. Golián v rádiu Slobodný vysielač známu vetu: „Začnite s vysťahovaním!“ Práve táto fráza dala signál na vypuknutie SNP. Slovenská armáda sa spolu s partizánmi a dobrovoľníkmi postavila na odpor proti fašizmu. Kruté boje sa odohrávali pri Strečne, Telgárte či Novej Bani. No boje a partizánska diverzná činnosť prebiehala aj na východe a to najmä v okolí železničných uzlov (Kysak) či Slanských vrchov, Vihorlatských vrchov a Ondavskej vrchovine. Aj tu, na vrchu Lipovica, je umiestnený pamätník na počesť posledného tábora partizánskeho Zväzku Čapajev, ktorý bol pod vedením náčelníka štábu Ľudovíta Kukorelliho. To bolo podnetom k zrode myšlienky zorganizovať podujatie práve na tomto mieste a pripomenúť si to neľahké obdobie.

Dňa 30. augusta 2020 už po druhýkrát OP MS Vranov nad Topľou, ZO SZPB Vranov 1 a obec Ruská Poruba zorganizovali spomienkovú slávnosť pri príležitosti 76. výročia SNP s názvom „Po stopách národných hrdinov“. Starosta obce Ruská Poruba Jaroslav Moroz prítomných privítal a prihovoril sa im pred Obecným úradom. Následne sa všetci v sprievode presunuli na miestny cintorín, kde sa  slávnostne položili vence k pamätníku padlým počas II. svetovej vojny.

Spomienková slávnosť bola prepojená aj s turistickou časťou. Terénnymi autami, no i peším výstupom, sa všetci, či už deti, mladšia a staršia generácia, presunuli na pamätný vrch Lipovica, ktorý sa vypína v nadmorskej výške 555m.n.m. V krásnom lesnom prostredí na samom vrchu pri pamätníku Hencovský oddiel Gvardija zabezpečil pietny akt kladenia vencov za sprievodu dychovej hudby Orchester vychodňarov, ktorý pôsobí pri MO MS Nižný Hrabovec. Členovia folklórneho súboru Porubľanka z MO MS Ruská Poruba pri pamätníku asistovali pri panychíde duchovnému otcovi Jánovi Blažkovi, rodákovi z obce a oživili spomienkovú slávnosť liturgickými piesňami.

Rozsiahlym príhovorom rusínsky aktivista Štefan Drozd  objasnil život partizánov a obyvateľov okolitých obcí v období SNP. Po výstupe Obecný úrad v Ruskej Porube zabezpečil prítomným na miestnom ihrisku nielen občerstvenie a pohostenie, ale aj kultúrny program. Nadšencom tohto podujatia sa  prihovoril vedecký tajomník MS Pavel Mičianik a podpredseda ZO SZPB Vranov nad Topľou 1 Michal Pavlečko.

V programe vystúpil Orchester vychodňarov, Humenskí chlopci a spevácka skupina Porubľanka. Na záver prišlo to, čo každý očakával, a to ukážka rekonštrukcie boja medzi partizánmi, slovenskými a sovietskymi vojakmi na jednej strane a nemeckým wermachtom na strane druhej v podaní SKVH Gvardija, KVH Hodošík, KVH Dukla Prešov a Hencovského oddielu Gvardija. Podujatie sa stretlo s pozitívnymi ohlasmi a veľkým záujmom, o čom svedčí množstvo prítomných.

Autor: Miroslav Gešper

2020-09-30T17:22:06+00:0030 septembra 2020 |Prešovský kraj|
X