Pocta Štefánikovi


//Pocta Štefánikovi

Miestny odbor v Bottove dňa 28. septembra 2019 organizoval pri príležitosti 100. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika hudobno-dramatickú kompozíciu pod názvom „Pocta Štefánikovi“.

V programe účinkoval Juraj Sarvaš, významný slovenský herec, režisér a scénarista, ktorý sa popri práci v divadle, televízii a rozhlase venuje aj umeleckému prednesu. Pôsobí ako pedagóg na Akadémii umení v Banskej Bystrici. V recitácii a prednese dramatického textu maestra Sarvaša, Máriu Schlosserovú a Romana Hargaša spevom sprevádzali Mária Hochelová, Veronika Mihalková a Šimon Svitok. Klavírny sprievod patril Martine Svitkovej. Sprievodným podujatím bola výstava organizovaná Gemersko-malohontským osvetovým strediskom v Rimavskej Sobote, venovaná životu legionárom pod názvom „Botto+legionári=Bottovo. Na podujatí sa zúčastnili nielen obyvatelia obce Bottova, ale aj hostia z Rimavskej Soboty, Tornale, Jesenského a okolitých obcí.

Organizátori sa touto cestou chcú poďakovať aj stálym podporovateľom kultúrneho života v obci, ktorými sú Roľnícka spoločnosť, a. s., Bottovo, Lesné pozemkové spoločenstvo Dubina v Bottove, Poľovnícke združenie Bottovo a Miestny spolok SČK Bottovo a Matica slovenská v Martine.

Ľudmila Šimková,
predsedníčka MO MS v Bottove

2019-10-03T10:35:05+00:003 októbra 2019 |Banskobystrický kraj|
X