Faktúry 11-2015


/Faktúry 11-2015
Účtovné obdobie Intern é číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry
201511 215232 45201011 Prvá teplárenská, a.s. Holič 50,11 nájom, energie 11/15
201511 215233 17902711 Technické služby mesta Rožňava 216,99 nájom, energie 11/15
201511 215234 179027 MOMS 163,00 nájom, energie 12/15
201511 215235 3647663311 BARDBYT,s.r.o. Bardejov 52,38 nájom, energie 11/15
201511 215236 13699 PREŠOV REAL s.r.o. 24,28 nájom 11/15
201511 215237 1369911 PREŠOV REAL s.r.o. 55,20 energie 11/15
201511 215238 112371511 COFELY – LMT 335,27 teplo 11/15
201511 215239 2730230390 H – PROBYT 783,42 energie, služby 11/15
201511 215240 2730180220 H – PROBYT 293,46 energie, služby 11/15
201511 215241 2730180200 H – PROBYT 45,71 teplo služby 11/15
201511 215242 6058880311 Stredoslovenská ener 15,00 el. energia 11/2015
201511 215243 84005211 Spoločenstvo vlastníkov bytov 184,84 energie, služby 11/15
201511 215244 2322400001 Mesto Snina 265,62 energie 11/15
201511 215245 72211 MV SR Centrum podpory BB 35,23 nájom 11/15
201511 215246 72211 Ministerstvo vnútra, Pribinova 40,90 energie, služby 11/15
201511 215247 2014355600 ČEZ Slovensko, s.r.o. 68,50 el. energia 11/15
201511 215248 6318203600 Stredoslovenská ener 28,00 el. energia 11/15
201511 215249 6212123500 Stredoslovenská ener 65,00 el. energia 11/15
201511 215250 6212122500 Stredoslovenská ener 43,00 el. energia 11/15
201511 215251 1805 Ing.Vladimír Chlebec 171,00 seminár – Neziskovky
201511 215252 2730230390 H – PROBYT 1582,27 nedoplatok služieb
201511 215253 152200754 Bludovický svätý Ján s.r.o. 308,00 regál Biedrax
201511 215254 30102015 Bytový podnik mesta Košice, s. 395,80 nájom, energie, služby
201511 215255 201408966 ELEKTROSPED, a.s. 276,80 chladničky Zanussi 1 dv.
201511 915022 1546 Ing.Vladimír Chlebec 153,00 Daň z príjmov PO zmeny 2016 – seminár
201511 915023 155890755 Alza.cz a.s. 330,04 Notebook Lenovo B50-80
201511 915024 169679 FaxCopy a.s. 218,11 tlačiarne HP LaserJetPro
201511 915025 2015636 Miele s.r.o. 4085,00 Práčka PW6080 LP OB
201511 915026 201501101 GLOBALSTAV A PARTNERS, s.r.o. 1000,00 stavebné práce
201511 915027 201604894 Petit Press a.s. 25,00 My Turčianske noviny
201511 1150545 201500840 Slovenská národná knižnica 31,00 xerokópie
201511 1150546 118122015 M G – IRON s.r.o. 17443,74 stavebné práce DMS ZA
201511 1150547 7125294074 Slovenský plynárensky pr. 518,00 zemný plyn 11/15
201511 1150548 151151 Signo, s.r.o.CASTAX 446,40 stolová zástavka
201511 1150549 1501035 SLOVAKIA s.r.o. 2556,00 medaily
201511 1150550 2090156151 GAYA, s,r,o, 120,00 služby 11/2015
201511 1150551 11495090 Orange Slovensko a.s 1,00 Nokia
201511 1150552 11495090 Orange Slovensko a.s 939,43 telefony
201511 1150553 1511192 EUROCOMPANY 78,00 dig.tlač a lepenie
201511 1150554 201502 DOBRÉ ZVYKY 540,00 videofilmy
201511 1150555 7779161015 SlovakTelecom 86,83 telefon, internet 10/2015
201511 1150556 25306805 SOFTIP 314,28 podpora APV 10/15
201511 1150557 7572037 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 18,00 internet 11/2015
201511 1150558 112015 Ľubomír Štefánek 70,00 oprava práčky
201511 1150559 415717 EMBA Trade 955,00 archívne škatule
201511 1150560 5105501688 MOUNFIELD SK 1175,00 Fréza snehová Compact 22 E
201511 1150561 770103875 Edenred Slovakia, s.r.o 4182,09 stravné poukážky
201511 1150562 1192015 Jozef KRNÁČ 750,00 vyvložkovanie komína
201511 1150563 152810294 PREDATOR 1980,00 rekonštrukcia elektroinštalácie
201511 1150564 102015 PhDr. Emil Semanco-EMCO 900,00 redigovanie SNN č. 40-44/2015
201511 1150565 2015017 benem, s.r.o. 380,00 Kultúra slova č. 5/2015
201511 1150566 3304241015 Slovakia Online s.r.o. 96,00 monitoring 10/15
201511 1150567 9000879152 Slovenská pošta a.s. 2790,16 SNN 40-44/2015 poštovné
201511 1150568 8570077896 Západoslovenská vodárenská 6,96 vodné stočné 9-10/15
201511 1150569 80151365 Kasico 1474,00 publikácia – Posledný po meči
201511 1150570 220150615 Tlačiareň P+M, Turany 1091,20 publikácia – Janičiarka. Legenda z Novohradu
201511 1150571 220150616 Tlačiareň P+M, Turany 1740,20 publikácia – Sibírske zápisky (1915 – 1920)
201511 1150572 220150617 Tlačiareň P+M, Turany 2541,00 publik. – Súčasná slovenská literatúra po r. 1969
201511 1150573 4503111015 Martinská teplárenská,a.s. 116,46 teplo 10/15
201511 1150574 4504191015 Martinská teplárenská,a.s. 812,60 teplo 10/15
201511 1150575 1153300310 Neografia,a.s. 3795,00 nájom IV.Q 2015
201511 1150576 1153300311 Neografia,a.s. 2252,24 energie IV.Q 2015
201511 1150577 4315073040 BENESTRA, s.r.o. 13,40 internet 12/2015
201510 1150578 10150175 Cirkevný zbor ECAV na Slovensku 300,00 nájom 11/15
201510 1150579 7468341238 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 12,11 el. energia 11/15
201511 1150580 7468326869 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 39,86 el. energia 11/15
201511 1150581 7468326870 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 125,31 el. energia 11/15
201511 1150582 7468343252 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 50,00 el. energia 11/15
201511 1150583 7468326868 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 101,79 el. energia 11/15
201511 1150584 7468340317 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 57,41 el. energia 11/15
201511 1150585 215015461 PAPERA s.r.o. 432,58 kancelárske a čistiace potreby
201511 1150586 2015055 Harmonia Seraphica, o.z. 1025,00 literárno-hudobná kompozícia
201511 1150587 22515 Adela Vicencová-knihviazačstvo 300,00 väzba periodík
201511 1150588 1123701510 COFELY – LMT 49,80 teplo 10/15
201511 1150589 2442015 Poruchová služba s.r.o. 120,00 prečistenie kanalizácie a revíznych šácht
201511 1150590 2015240 Bukovinský a CHlipala, s.r.o. 302,94 právne služby 10/15
201511 1150591 1151101263 Neografia,a.s. 392,04 Slovenské pohľady 11/2015
201511 1150592 9000882473 Slovenská pošta 962,25 poštovné 10/15
201511 1150593 20151056 CULTUS Ružinov a.s. 120,00 krátkodobý prenájom priestorov
201511 1150594 20152283 TOWDY s.r.o. 343,20 tonery
201511 1150595 1151101284 Neografia,a.s. 3108,60 publikácia – Literárne hádanky
201511 1150596 15034 Ján Zvarik 98,40 oprava kopírovacieho stroja
201511 1150597 3151514 Marconi, s.r.o. 16,13 trubica det. dym.KT1
201511 1150598 101511539 Schipro Sk, s.r.o. 319,64 pracovné oblečenie
201511 1150599 153899 Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 2417,18 refundácia SNN 40-44/2015
201511 1150600 153900 Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 588,00 refundácia Orol tatranský 10/15
201511 1150601 2015384 PENZION Čierna pani 865,65 ubytovanie a strava
201511 1150602 151025 SPOMART,MT 265,32 kontrolné práce
201511 1150603 5161501140 Bytový podnik mesta Košice, s. 44,41 teplo 10/15
201511 1150604 5161501085 Bytový podnik mesta Košice, s. 17,40 el. energia 10/15
201511 1150605 15001 MO MS Dolná Strehová 200,00 Vystúpenie folklórneho súboru Prameň
201511 1150606 2150579 Ekono-Print,s.r.o. 480,00 PE taška biela s potlačou
201511 1150607 2015017 Alexander Račkovič-XDIMENSION 800,00 DTP spracovanie SNN 10/15
201511 1150608 42015 FS Gerlachovčan 550,00 kult. program Hornošarišská heligónka
201511 1150609 3841500952 Mesto Poprad 83,47 83,47
201511 1150610 5161501144 Bytový podnik mesta Košice, s. 41,00 nájom, energie 11/15
201511 1150611 2015006 Erik Repaský J&T 997,50 oprava zatekajúcej strechy
201511 1150612 11495090 Orange Slovensko a.s 856,21 mobilné poplatky 11/12 2015
201511 1150613 15013231 free-zona s.r.o. 26,00 internet 11/15
201511 1150614 2015328 PERFEKT 208,80 publikácia – Slovenské dejiny od úsv. po súč.
201511 1150615 1151101344 Neografia,a.s. 5335,00 publikácia – Divy Slovenska nielen….
201511 1150616 1734 Ing.Vladimír Chlebec 0,00 seminár – Neziskovky – POK 215251
201511 1150617 6401500145 FaxCopy a.s. 0,00 tlačiarne HP LaserJetPro – ZAL 915024
201511 1150618 2015010 Smolec Maroš 1450,00 riadenie redakcie SNN 10/2015
201511 1150619 150102853 VENYS, s.r.o. 525,96 dodanie a montáž vertikálnych žalúzii
201511 1150620 35357662 Turčianska vodárenská 190,50 vodné-stočné 05 – 11/2015
2016-02-16T16:50:07+00:0016 februára 2016 |
X