Publikácie 2019


/Publikácie 2019

MRVA, Ivan – MULÍK, Peter: Rok 1918 a Slováci. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2019 , 120 s.  

Rok 1918 bol prelomovým v svetových dejinách. Skončil sa globálny konflikt, ktorý počtom obetí prekonal všetky dovtedajšie vojny v dejinách ľudskej civilizácie. Zanikli tri veľké európske monarchie (Rusko, Nemecko a Rakúsko‑Uhorsko) a euroázijská Osmanská ríša. Najväčšie politické a štátoprávne zmeny sa však odohrali v strednej Európe. Na troskách Rakúsko‑Uhorska vznikli nové štáty a aj pre Slovákov znamenal rok 1918 nevídaný zlom.
Ľudia sa tešili z konca vojny, v ktorej Slováci na rôznych frontoch obetovali 70-tisíc životov, ale publikácia ukazuje komplikovaný politický a spoločenský vývoj aj po skončení vojny.
Slovenské elity v zahraničí sa usilovali o vytvorenie dvojnárodného štátu Slovákov a Čechov, ale tieto dohody sa nerealizovali, lebo v októbri 1918 bol vyhlásený unitárny československý štát, ktorého moc na Slovensku sa pomaly a ťažko nastoľovala. Postupne sa vymedzovala južná hranica nového štátu s Maďarskom a nová administratíva odstraňovala so starým režimom aj následky maďarizácie. 900 rokov života v Uhorsku, z toho 400 rokov pod vládou habsburskej dynastie, zanechalo v myslení našich ľudí hlboké stopy. V roku 1918 sa ocitli v parlamentnej republike, kde boli Slovania dominantní a kde sa nastolili demokratické práva.
Napriek ideológii čechoslovakizmu sa pre Slovákov vytvorili podmienky pre vznik slobodnej uvedomelej generácie, ktorá bola predpokladom pre dokončenie národno-emancipačného a štátoprávneho vývoja slovenského národa.
Naša publikácia ponúka čitateľovi zaujímavé informácia o udalostiach, ktoré v roku 1918 zásadne ovplyvnili život na Slovensku.  Objasňuje ich príčiny a dôsledky,  prináša autentické dokumenty a  pramene na ďalšie štúdium.

Publikácia je určená pre slovenskú verejnosť ako základná informácia o najdôležitejšom dokumente slovenských dejín a česko-slovenských vzťahov 20. storočia. Vydaním tejto knihy si pripomíname 100. výročie  podpísania Česko-slovenskej dohody (31. mája 1918), známej viac ako Pittsburská dohoda, ktorú podpísali zástupcovia amerických Slovákov a amerických Čechov spolu s Tomášom  G. Masarykom, predsedom exilovej Československej národnej rady. Dohoda predpokladala vytvoriť spoločný štát Čechov a Slovákov a zároveň Slovákom garantovala  štátoprávnu autonómiu na území Slovenska. Politické deklarácie 18. a 28. októbra 1918 však vytvorili Československo ako pragocentrický štát fiktívneho „československého národa“. Pre slovenských autonomistov sa Pittsburská dohoda stala politickým programom národnej a štátoprávnej emancipácie Slovákov v rámci ČSR. Nebyť tohto hnutia, nebol by sa deformoval moderný slovenský národ, nebol by schopný deklarovať politickú autonómiu Slovenska, Slovenský štát v prelomovom období európskych dejín, federatívne usporiadanie v socialistickom Československu a dnes by sme nežili v samostatnej Slovenskej republike.

Uvedené ceny publikácií sú bežnými spotrebiteľskými cenami s DPH.
Na publikácie sa vzťahujú aktuálne zľavy, o ktorých sa môžete informovať na doleuvedených kontaktných číslach alebo na stránke www.vydavatel.sk.
Pri objednávke publikácií budú zákazníkom automaticky účtované ceny s aktuálnymi zľavami.

Názov publikácie cena v eurách
 Z. Pavelcová: Slováci v zahraničí 35  4,15
Kolektív autorov: 25 rokov rozvoja SR
Ivan Mrva, Peter Mulík: Rok 1918 a Slováci 11,90
Silvia Budayová: Ružová noc 7,90
Peter Mulík: Pittsburská dohoda 12,90
Pavol Madura:  Druhá budova MS. Od myšlienky po súčasnosť 18,90

 

Online objednávka publikácií

Vaše meno (povinné):

Váš email (povinné):

Váš telefón:

Ulica:

Mesto:

PSČ:

Objednávam si publikáciu, názov (povinné):

V počte ks (povinné):

Objednávam si ďaľšiu publikáciu, názov:

V počte ks (povinné):

Objednávam si ďaľšiu publikáciu, názov:

V počte ks (povinné):

Opíšte kód: captcha


Objednávka poštou

Matica slovenská
Mudroňova 1
036 52 Martin
Objednávka emailom: fin@matica.sk
Objednávka telefonicky:
043/ 381 28 30, 0918 904 931
Informácie o platbe poštovného:
Poštovné účtujeme podľa platného cenníka Slovenskej pošty.
Pri objednávke nad 49 € poštovné neúčtujeme.

2019-05-27T11:02:14+00:0016 januára 2019 |
X