Šaliansky Maťko v Prešove


//Šaliansky Maťko v Prešove

Začiatok roka je už tradične venovaný prípravám okresného a krajského kola Šaliansky Maťko, ktoré sa konajú v Prešove v mesiacoch január a február.

            Okresné kolo 27. ročníka súťaže Šaliansky Maťko v prednese slovenských povestí sa  uskutočnilo v Knižnici P. O. Hviezdoslava  dňa 28. 1. 2020. Okresné kolo zastrešil Miestny odbor MS, ABC Centrum voľného času a Knižnica P. O. Hviezdoslava. Porota bola zložená z odborníkov na slovenskú literatúru, jazyk i prednes: Ing. Pavol Kleban, Mária Murdziková, Mgr. Alžbeta Verešpejová, Alžbeta Polačková, Mgr. Ľubica Liptáková, PaedDr. Alena Pekárová. Okresného kola sa zúčastnilo až 36 žiakov z vyše dvadsiatich  škôl okresu Prešov.

            Poradie víťazov bolo nasledovné:

I.kategória žiaci 2. – 3. ročníka ZŠ

 

 1. miesto:Ella Mazárová, ZŠ Čsl. Arm. Prešov
 2. miesto: Jakub Liba, CZŠ s MS sv. Gorazda, prešov
 3. miesto: Gréta Gurková, SZŠ DSA Mukačevská, Prešov

II.kategória žiaci 4 – 5. ročníka ZŠ

 

 1. miesto: Laura Halahyová, ZŠ Májové nám., Prešov
 2. miesto: Maxim Balucha, ZŠ Široké
 3. miesto: Richard Velgos, ZŠ Kúpeľná Prešov

 

III. kategória žiaci 6. – 7. ročníka

 

 1. miesto: Hannah Ňachajová, ZŠ Májové nám. Prešov
 2. miesto: Alex Kanderka, Gymnázium J. A. Raymana, Prešov
 3. miesto: Eva Vužnáková, ZŠ Kúpeľná, Prešov

 

Ocenenia víťazom odovzdali MO MS Prešov a ABC centrum voľného času, ostatní zúčastnení získali diplomy za účasť v súťaži.

            Krajské kolo nám krásnym spevom a tancom otvoril detský folklórny súbor Snežienka zo ZŠ na ul. Májové nám. v Prešove, kde sa už po tretí krát konala súťaž Šaliansky Maťko. Tento významný deň sa konal dňa 26. 02. 2020 za účasti  Okresného úradu, ABC centra voľného času i Domu MS v Prešove. Obe kolá tejto tradičnej súťaže mali naozaj silné talenty a presvedčivé výkony žiakov. Porotu v krajskom kole tvorili pedagógovia z viacerých okresov: Mgr. Magdaléna Gombárová (ZŠ Májové nám. Prešov), PaedDr. Martina Petríková, PhD. (Prešovská univerzita), Mgr. Nina Kollárová, PhD. (Prešovská univerzita), Mgr. Marta Skalková (bývalá riaditeľka Knižnice P. O. Hviezdoslava), PhDr. Eva Kollárová (Stará Ľubovňa), Mgr. Ľubica Liptáková (Knižnica POH), PaedDr. Alena Pekárová (ZŠ Fintice), Mgr. Miroslav Gešper (OP Vranov N/T), Alžbeta Polačková (recitátorka, Prešov). Taktiež po súťaži zhodnotili, že rozhodovanie o výbere tých najlepších bolo veľmi náročné a keďže víťazi postupujú na celoslovenské kolo v Šali brali to veľmi zodpovedne, aby vybrali tých najlepších na reprezentáciu Prešovského kraja.

 I.kategória, žiaci 2. – 3. ročníka ZŠ

 

 1. miesto : Ella Diana Mazárová, ZŠ Čsl. Armády, Prešov
 2. miesto : Darina Klémová, Súkromná ZŠ, Giraltovce
 3. miesto: Sára Kočišová, ZŠ Mlynská, Stropkov

 

II.kategória, žiaci 4. – 5. ročníka ZŠ

 

 1. miesto: Soňa Brejková, Grundschule, Hradné nám., Kežmarok
 2. miesto: Viktória Hrickaninová, ZŠ Komenského , Lipany
 3. miesto: Ondrej Popčák, ZŠ Hrnčiarska, Humenné

 

 

III. kategória, žiaci 6. – 7. ročníka ZŠ

 

 1. miesto : Ema Jeleňová, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa
 2. miesto: Lucia Onofrejová, Súkromná ZŠ, Giraltovce
 3. miesto: Viktória Karjanská, ZŠ Juh, Vranov N/T

 

            Víťazom i špeciálne oceneným odovzdali diplomy, knižné publikácie od DMS Prešov i finančnú odmenu od Okresného úradu zástupcovia organizátorov súťaže Šaliansky Maťko a popriali im veľa úspechov na celoslovenskom kole i v ďalších podobných súťažiach. Ako okresné tak aj krajské kolo bolo na vysokej umeleckej úrovni a prednesy boli naozaj veľmi dobre pripravené, začo patrí poďakovanie aj všetkým pedagógom, ktorí žiakov pripravovali.

            Veľké poďakovanie patrilo aj riaditeľke a všetkým pedagógom ZŠ na ul. Májové námestie, ktorí poskytli priestory a pomohli pri príprave krajského kola, ABC centru za organizáciu i Okresnému úradu a všetkým, ktorí sa na súťaži podieľali.

Text:   Mgr. Sláva Jurková, riaditeľka Domu MS Prešov

Ing. Pavol Kleban, predseda MO MS Prešov

Foto: Bc. Marko Gajdoš

2020-03-05T12:09:42+00:005 marca 2020 |Prešovský kraj|
X