Šiesty ročník výtvarnej súťaže Maliar Novohradu Ľudovít Kubáni 2019 vo Veľkom Krtíši


//Šiesty ročník výtvarnej súťaže Maliar Novohradu Ľudovít Kubáni 2019 vo Veľkom Krtíši

Hovorí sa, že malý národ môže byť veľký svojou vzdelanosťou a kultúrou. Na rozvíjaní práve týchto oblastí, ktoré náš život obohacujú, záleží Miestnemu odboru Matice slovenskej vo Veľkom Krtíši ako hlavnému organizátorovi výtvarnej súťaže mladých talentov, ktorá nesie meno akademického maliara Ľudovíta Kubániho (1855 – 1912), rodáka z Dolných Strhár. Inšpirujúca je umelcova pracovitosť a vzťah k rodnému Novohradu, kde žil a tvoril. Patril k zabudnutým osobnostiam regiónu, hoci mnohé jeho diela, zachytávajúce momenty z vtedajšieho života – portréty i žánrové obrázky okrem umeleckej hodnoty majú aj dokumentárnu hodnotu. Vyvrcholením šiesteho ročníka celookresnej výtvarnej súťaže žiakov základných a stredných škôl „Maliar Novohradu Ľudovít Kubáni 2019“ bolo slávnostné vyhlásenie výsledkov, ktoré sa uskutočnilo v Kultúrnom dome vo Veľkom Krtíši popoludní 5. novembra 2019 za prítomnosti hostí a úspešných autorov. Slávnostnú atmosféru vyhlásenia výsledkov súťaže v úvode umocnilo vystúpenie žiačok a pedagógov Základnej umeleckej školy vo Veľkom Krtíši.

Žiaci sa do súťaže môžu zapojiť dvomi prácami. Prvá, každý rok vyhlasovaná téma „Národné a kresťanské dejiny, legendy, príbehy, povesti, osobnosti“ podnecuje nielen k výtvarnému prejavu, ale aj spoznávaniu histórie, ľudovej kultúry a tradícií. Druhou témou 6. ročníka súťaže bol „Sviatok“. V roku 2019 sa do súťaže „Maliar Novohradu Ľudovít Kubáni“ zapojilo 5 škôl, z toho 4 základné školy a miestne gymnázium, ktoré poslali 68 výtvarných prác žiakov (kresby, maľby, kombinovaná technika). Najviac súťažných prác malo Gymnázium A. H. Škultétyho, Veľký Krtíš (25), nasledovali Základná škola s MŠ Dolná Strehová (19), Základná škola Ul. Poľná 1, Veľký Krtíš (15), ZŠ s MŠ Bušince (7), a ZŠ s MŠ Nenince (2). Prihlásené práce podľa veku žiakov: v 1. kategórii 6 – 9 rokov (21 prác), v 2. vekovej kategórii 10 – 12 rokov (38 prác) a v 3. vekovej kategórii 13 – 15 rokov (9 prác). Práce hodnotila trojčlenná odborná porota bez nároku na honorár.    Samotná súťaž a ocenenie víťazných prác sa mohlo uskutočniť vďaka finančnej podpore projektu MO Ústredím Matice slovenskej a mestom Veľký Krtíš. Hodnotné vecné odmeny v podobe výtvarných pomôcok víťazom odovzdali v zastúpení primátora mesta Ing. Jozef Gallo, prednosta MsÚ, Mgr. Alžbeta Liptáková, predsedníčka poroty, a Mgr. Eva Gallayová, predsedníčka MO MS vo Veľkom Krtíši. Putovný pohár primátora mesta Veľký Krtíš na základe odporúčania odbornej poroty opäť získalo Gymnázium A. H. Škultétyho, ktoré do súťaže poslalo najviac prác čo do počtu a kvality.

Na záver si prítomní mohli prezrieť výstavu všetkých súťažných prác 6. ročníka výtvarnej súťaže, doplnenú fotografiami z tvorby maliara Ľ. Kubániho, ktorá bola v priestoroch výstavnej siene kultúrneho domu otvorená od 5. do 8. novembra 2019 a prístupná verejnosti.

Podujatie sa konalo pod záštitou primátora mesta Veľký Krtíš. Na jeho príprave sa podieľali MO Matice slovenskej, Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko, Mestské osvetové stredisko, Základná umelecká škola a OZ Spoločnosť A. H. Škultétyho vo V. Krtíši. Poďakovanie patrí aj starostke obce Dolné Strháre, porote, žiakom, pedagógom a riaditeľom škôl, ktoré sa do súťaže zapojili, členom Klubu dôchodcov a všetkým, ktorí prispeli k uskutočneniu 6. ročníka súťaže, rozvíjajúcej tvorivé schopnosti našich detí. Pre 7. ročník výtvarnej súťaže „Maliar Novohradu Ľ. Kubáni 2020“ organizátori vyhlásili témy: 1. Národné a kresťanské dejiny, legendy, príbehy, povesti, osobnosti. 2. Tradičné remeslá.

PhDr. Marta Kamasová
foto Milan Šiška

 

2019-11-14T14:02:49+00:0014 novembra 2019 |Banskobystrický kraj|
X