Predseda Matice slovenskej hovoril o krajanoch v Srbsku v zrkadlovej sále Úradu vlády SR


/, Bratislavský kraj/Predseda Matice slovenskej hovoril o krajanoch v Srbsku v zrkadlovej sále Úradu vlády SR

Jedným zo základných poslaní Matice slovenskej je aj spolupráca so Slovákmi žijúcimi v zahraničí, ako aj s rôznymi vedeckými inštitúciami. Najhlbšia spolupráca je rozvinutá s organizáciami a inštitúciami zo Srbska, respektíve Vojvodiny, a patrí k nim aj Archív Vojvodiny v Novom Sade.

Na základe pozvania Ivety Galbavej, ktorá pôsobí na Úrade vlády SR ako poradkyňa predsedu vlády pre zahraničných Slovákov, sa predseda MS Marián Gešper a tajomník MS Peter Schvantner 21. februára 2022 zúčastnili na priateľskom stretnutí s riaditeľom Archívu Vojvodiny Nebojšom Kuzmanovićom a jeho zástupcom Kristiánom Obšustom, ktorý je zároveň sociálnym antropológom a archeológom. Prítomní boli okrem Ivety Galbavej aj poslanci NR SR Lucia Drábiková a Marcel Mihalík, ako aj Peter Jašek z Ústavu pamäti národa.

Keďže išlo o neformálne, priateľské stretnutie, program a témy neboli presne stanovené. Na úvod sa prihovoril Nebojša Kuzmanović, ktorý predstavil činnosť archívu vojvodinských Slovákov. Archív Vojvodiny v Novom Sade oslávil v minulom roku 95. výročie založenia. Táto inštitúcia uchováva dedičstvo dokumentov, ktoré svedčia o našej kultúrnej a historickej identite. Je právom považovaný za národný poklad, pretože uchováva 45 miliónov dokumentov, ktoré svedčia o histórii vojvodinských Slovákov a ich kultúre. Sú tu uložené i jedinečné náboženské záznamy z 12. storočia. Rovnako uchováva aj základné dokumenty o vzniku Matice srbskej.

Predseda MS Marián Gešper vyzdvihol činnosť archívu vojvodinských Slovákov. Spomenul najmä možnosť úzkej spolupráce s vedeckými ústavami MS, ako aj jej archívom. Možnosti spolupráce je viac, od seminárov, konferencií až po výmenné pobyty vedeckých pracovníkov. Rovnako MS môže sprostredkovať spoluprácu aj s inými inštitúciami, napríklad s Univerzitou P. J. Šafárika v Košiciach. Zo strany MS taktiež prišiel návrh na podpis memoranda o spolupráci medzi MS a archívom vojvodinských Slovákov, pričom sa to stretlo so súhlasom aj Nebojšu Kuzmanovića. Hovorilo sa aj o vzájomných návštevách v archíve a Matici. Predseda MS na záver spomenul možnú podporu slovenských študentov vo Vojvodine tak, aby počet študentov na slovenských školách prestal klesať. Na tejto podpore intenzívne spolupracuje s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorého predseda sa pripojil počas stretnutia. Podporu tomuto projektu vyjadrili aj prítomní poslanci NR SR.

Záver patril diskusii všetkých zúčastnených. Iveta Galbavá spomenula snahu organizovať viac takýchto stretnutí s krajanmi nielen zo Srbska, ale aj z iných krajín, a to s účasťou zástupcov MS.

Text: Peter Schvantner
Foto: Iveta Galbavá

X