Súťaž „Matica žiakom – deti behajú pre svoje zdravie“ s rekordnou účasťou


//Súťaž „Matica žiakom – deti behajú pre svoje zdravie“ s rekordnou účasťou

Spolu 147 žiakov (114 I. stupňa a 33 II. stupňa), z toho 79 chlapcov a 68 dievčat zo ZŠ na Ul. Fraňa Kráľa v Žarnovici sa aktívne zapojilo do súťaže pod názvom „Matica žiakom – deti behajú pre svoje zdravie“.  Aj tak by sa možno stručne dalo informovať o tejto súťaži.

Počas siedmich rokov už po deviatykrát, mal v pláne zorganizovať Miestny odbor Matice slovenskej v Žarnovici, v spolupráci so ZŠ na Ul. F. Kráľa v Žarnovici, športové podujatie pre žiakov I. stupňa  tejto školy k MDD. Podľa plánu malo pôvodne byť už 29. mája, ale nepriaznivé počasie to neumožnilo a preložili ho najskôr na 5., potom z rovnakých dôvodov na 12. júna. Silný dážď však neumožnil jeho konanie ani v tento deň a tak ho preložili až na 18. septembra s tým, že súťažiť budú po prvýkrát aj piataci. A tento termín už konečne vyšiel hoci studenšie počasie nebolo najvľúdnejšie, a celková účasť je novým rekordom podujatia. K nemu iste prispela aj skutočnosť, že sa konalo predpoludním, veď celkom „zapadalo“ aj do Európskeho týždňa mobility a bolo zaregistrované aj do Európskeho týždňa športu

Na štartovnú čiaru trate dlhej 265 metrov sa postupne (podľa ročníkov) postavili zvlášť chlapci i dievčatá. Piataci to mali náročnejšie, lebo chlapci i dievčatá, mali najskôr rozbehy, z ktorých do finále postúpilo po šesť najúspešnejších. Tí potom opäť bežali po 265 metrov.

No a ktoré trojice boli tentoraz v jednotlivých kategóriách najrýchlejšie?

  1. ročník:

– chlapci (až 27 súťažiacich): 1. Ján Mayer, 2. Lukáš Suja (obaja I.A), 3. Andrej Šaliga (I.B)

– dievčatá (13): 1. Karin Dzurová, 2. Viktória Pánová (obe I.A), 3. Petra Maslenová (I.B)

  1. ročník:

– chlapci (13): 1. Radoslav Hederváry (II.A), 2. Martin Lošonský (II.B),  3. Filip Dekýš (II.A)

– dievčatá (14): 1. Simona Kopecká, 2. Hana Pavolová (obe II.A), 3. Liliana Bencelová (II.C)

  1. ročník:

– chlapci (13): 1. Marcos Vuong, 2. David Zurian, 3. Benjamín Môc (všetci III.A)

– dievčatá (6): 1. Sára Dzurová, 2. Nella Klikačová, 3. Natália Kocáková (všetky III.A)

  1. ročník:

– chlapci (10): 1. Vratko Repiský, 2. Matúš Bobaľ, 3. Jozef Adamov (všetci IV.A)

– dievčatá (18): 1  Karin Lučaníková (IV.C), 2. Sofia Večerová (IV.B), 3. Daniela Adamcová (IV.A).

  1. ročník:

– chlapci (16): 1. Wiktor Nosál (V.B), 2. Marek Bartfay (V.A), 3. Maroš Bahúl (V.B)

– dievčatá (17): 1  Ema Debnárová (V.B), 2. Nela Suchánová, 3. Natália Pánová (obe V.A).

Tieto trojice boli odmenené medailou a pexesom, ktorého vydavateľom bola MS. Všetci súťažiaci dostali po behu nápoj a sladkosť, aby dodržali pitný režim i doplnili si vynaloženú energiu, čo zabezpečila vedúca školskej jedálne Bc. Renáta Štefanková (členka výboru MO MS). Súťaž bola realizovaná s finančnou podporou Mesta Žarnovica a samozrejme aj vďaka pochopenia vedenia školy.

Počas celej súťaže aj tentoraz vládla výborná atmosféra. Navzájom sa povzbudzovali nielen samotní súťažiaci, ale aj ďalší prítomní žiaci, učiteľky , vychovávateľky i niekoľko rodičov. A podpornú kulisu tvorilo minimálne 50 divákov.

Za toto úspešné športové podujatie patrí poďakovanie predovšetkým hlavnej organizátorke, ktorou bola tentoraz vychovávateľka  ŠKD Radomíra Pacalajová (členka MO MS). Vďaka patrí aj Mgr. Darine Nikodémovej (predsedníčke DV MO MS), ktorá bola nápomocná aj ako cieľová rozhodkyňa. Samozrejme za prácu vykonanú v prospech podujatia veľká vďaka patrí všetkým  učiteľkám I. stupňa ZŠ na Ul. F. Kráľa a učiteľom telesnej výchovy Mgr. Miroslave Cenderskej, Mgr. Miriam Segéňovej a Mgr. Milošovi Mišurovi.

MO MS Žarnovica má tak za sebou ďalšie tohtoročné podujatie, ktoré športovou formou priblížilo žiakom Maticu slovenskú. O tom, že bolo opäť úspešné, niet pochýb. A počet súťažiacich je dôkazom, že je oň záujem.

Text a foto: Ing. Jozef Piecka, tajomník MO

Najrýchlejší tretiak M. Vuong v cieli

Radosť R. Pacalajovej počas dobehnutia do cieľa žiakov 4. ročníka V. Repiského a M.  Bobaľa

Divácka kulisa podujatia

 

17 žiačok 5. ročníka pred štartom

06 – Šestica najlepších žiakov a žiačok 5. ročníka

Najúspešnejšie trojice súťažiacich I. stupňa podľa ročníkov

 

2019-09-25T15:58:00+00:0025 septembra 2019 |Banskobystrický kraj|
X