Timravin chodníček 2019


//Timravin chodníček 2019

Dom Matice slovenskej v Lučenci, Miestny odbor Matice slovenskej Lučenec, Mesto Lučenec, Gymnázium BST Lučenec, Novohradské osvetové stredisko Lučenec, obec Polichno, obec Ábelová a ďalší usporiadali pre študentov, turistov, matičiarov a milovníkov prírody turisticko-literárnu akciu: Timravin chodníček 2019. Podujatie sa uskutočnilo 5. októbra 2019 pri príležitosti 152. výročia narodenia spisovateľky Boženy Slančíkovej-Timravy – významnej rodáčky z Novohradu.

Podujatie sa začalo pred budovou Gymnázia B. S. Timravy Lučenec. Účastníkov privítala predsedníčka MO MS Lučenec Ľudmila Lacová. Študenti z Gymnázia BST si pripravili úryvok z literárnej tvorby B. S. Timravy. Poverený riaditeľ DMS Lučenec Peter Schvantner sa na podujatí nemohol zúčastniť zo zdravotných dôvodov Na záver pani predsedníčka MO MS Lučenec Ľudmila Lacová priblížila program akcie a zaželala všetkým, aby prežili nádherný deň plný zážitkov aj napriek nepriazni počasia.

Autobusy odviezli účastníkov do obce Polichno. V rodisku Timravy ich privítal starosta obce pán Pavel Kyseľ. V miestnej fare bola pripravená výstava vyše 100 súťažných výtvarných prác – Maľujeme Timravu 2019 – 8. ročník – a každý účastník tejto turisticko-literárnej akcie mal možnosť hlasovať za mimoriadnu cenu.

Potom sa uskutočnila návšteva evanjelického kostola a miestnej fary, kde sa prihovoril evanjelický farár pán Michal Gubo z Tomášoviec. Zaznela pieseň Slovensko moje, otčina moja. Na službách Božích sa zúčastnil aj prvý podpredseda Matice slovenskej Mgr. Marek Hanuska. Po skončení programu v kostole sa účastníci presunuli na turistický pochod: Polichno-Timrava studnička – Ábelovské lazy. Niektorí odvážlivci sa aj v daždi rozhodli ísť na vrch Bralo-Bralce. Autobus čakal účastníkov a odviezol ich do Ábelovej.

Po položení vencov od študentov Gymnázia B. S. Timravy Lučenec, pracovníka DMS Lučenec, zástupcov MO MS Lučenec k pamätnej tabuli na Dome B. S. Timravy sa účastníci presunuli do obce Ábelová. V Ábelovej ich privítal starosta obce Jaroslav Maslen. Následne navštívili Dom B. S. Timravy, v ktorom prežila takmer 40 rokov (1909 – 1945). Na účastníkov tam čakalo občerstvenie.

Pracovník DMS v Lučenci, predsedníčka MO MS v Lučenci, prednosta mestského úradu v Lučenci, študenti Gymnázia B. S. Timravy Lučenec a starosta obce Ábelová položili vence k buste Timravy pri jej pamätnom dome v Ábelovej, k pamätnej tabuli Jána Šalamúna Petiana. Pripomenuli sme si 220. výročie jeho narodenia. Ján Šalamún Petian bol menej známy, ale o to významnejší zoológ bývalého Uhorska.

Po skončení kladenia aktu vencov nasledovalo vyhodnotenie súťaže Maľujeme Timravu 2019. Odovzdali sa vecné ceny víťazom, ktorých podľa kritérií súťaže vybrala odborná komisia. Po vyhodnotení a odovzdaní cien starostom obcí Ábelová a Polichno, kňazom ECAV Polichno, pracovníkom DMS Lučenec a predsedníčkou MO MS Lučenec si zúčastnení mohli vychutnať nádherný kultúrny program, v ktorom vystúpili DFS Jánošík a DFS Málinčok.

Poďakovanie za vydarenú akciu patrí všetkým organizátorom aj zúčastneným, hlavne pani Ľudmile Lacovej, ktorej toto podujatie nečakane pripadlo. Zvládla ho na jednotku. Osobitne  poďakovanie patrí BBSK a Matici slovenskej, ktorí toto podujatie podporili.

Na podujatí sa zúčastnilo viac ako 250 účastníkov, ktorí prežili nádherný deň aj napriek nepriazni počasia.

Text a Foto: Jozef Paulenka,
pracovník DMS Lučenec

2019-10-28T12:37:58+00:0028 októbra 2019 |Banskobystrický kraj|
X