Ústredná Vatra zvrchovanosti


//Ústredná Vatra zvrchovanosti

Nad obcou Kremnické Bane v areáli Geografický stred Európy pri Kostole sv. Jána Krstiteľa sa konali dňa 13. júla 2019 oslavy pripomenutia si významnej historickej udalosti pri príležitosti 27. výročie prijatia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenska s kultúrnym programom Na záver bola zapálená Ústredná vatra zvrchovanosti vysoká 10 metrov. Aspoň v krátkosti si pripomeňme túto historickú  udalosť spred 27 rokov.
Dňa 13. júla 19925 Národná rada SR väčšinou hlasov prijala Deklaráciu o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Následne sa ešte v ten deň práve tu, pri Kostole sv. Jána Krstiteľa v areáli Geografický stred Európy, konali ústredné oslavy prijatia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenska. Predseda Národnej rady SR prečítal znenie prijatej deklarácie širokej verejnosti, ktorá sa tu zišla zo všetkých kútov Slovenska v počte vyše 1 300 zúčastnených. Prítomní boli i členovia vlády SR a poslanci Národnej rady SR, ktorí hlasovali za prijatie Deklarácie o zvrchovanosti SR, predsedovia strán a hnutí a ďalšie významné osobností. Na podujatí bola prítomná i Slovenská televízia a Slovenský rozhlas, ktoré o tejto významnej historickej udalosti vyslali priamu informáciu do éteru, nielen obyvateľom Slovenska, ale i svetu.
Odvtedy sa tu každoročne konalo pripomenutie si tejto historickej udalosti s kultúrnym programom. Na záver bola zapálená Ústredná vatra zvrchovanosti. Neskoršie niektorí vedúci činitelia túto skutočnosť začali spochybňovať, tvrdiac, že deklarácia bola vyhlásená na Devíne, kde sa konala aj ústredná vatra, hoci niektorí boli v roku 1992  účastníkmi tohto historického podujatia v areáli stredu Európy. Keď stal sa novým ministrom kultúry Milan Kňažko po nástupe novej vlády, zrušil konanie vatier, aj financovanie dostavby budovaného Areálu Geografickáfu stredu Európy. Z podnetu MO MS v Kremnici Matica slovenská obnovila tradíciu každoročného pripomenutia si tejto významnej udalosti, ktorá vyústila do utvorenia samostatnej Slovenskej republiky dňa 1. januára 1993.

Pripomenutie si tejto historickej udalosti nenarušil ani dážď. V programe  so spevom a prednesom poézie vystúpila spevácka skupina PRAMEŇ zo Žarnovice, so spevom Matičný súbor SUČIANKA zo Sučian a s prednesom poézie „Vlasť moja rodná“ členka MO MS v Kremnici Matilda Olbrichtová. S  príhovormi vystúpili: za Maticu slovenskú v Martine tajomník ThLic. Viliam Komora, PhD., za Mesto Kremnica primátor Ing. Mgr Alexander Ferečník, za MO MS v Kremnici predseda Milan Rybársky.

Organizátormi podujatia boli: Miestny odbor Matice slovenskej v Kremnici v spolupráci s Mestom Kremnica, Obcou Kremnické Bane a Maticou slovenskou v Martine. Program moderoval Ing. Jozef Pieska z MO MS Žarnovica.

Milan Rybársky
predseda MO MS

2019-08-02T15:02:50+00:002 augusta 2019 |Banskobystrický kraj|
X