Vianočné spevy detské a seniorské


//Vianočné spevy detské a seniorské

Adventný čas je čarovné obdobie (nielen pre deti) pred Vianocami. Keďže celé vianočné sviatky sú spojené s narodením Ježiška, advent má túto radostnú emóciu ešte prehĺbiť. V zmysle našich krásnych ľudových tradícií deti folklórneho súboru Lieskovček pod vedením pani Jarky Lajgútovej pripravili vianočný program pre matičiarov v Dome Matice slovenskej v Rimavskej Sobote. Keďže k Vianociam patria okrem iného aj piesne, ktoré sa spievali v čase od Štedrého večera do sviatku Troch kráľov, malí koledníci zaspievali prekrásne koledy – „Doniesli sme vám noviny“, „Šťastia i zdravia vám…“, „Pastierska – vianočná“, „Jak si krásne, Jezuliatko“ a iné. Na záver zahrali Trojkráľovú hru, ktorá pochádza z okolia Spiša. Po milom vystúpení boli deti obdarované vianočnými balíčkami sladkých dobrôt, ktoré pre ne pripravili matičiarky z miestneho odboru.

My matičiari z Rimavskej Soboty sa tešíme vzájomným stretnutiam s deťmi či priateľmi ako aj na blížiace sa Vianoce. Prajeme vám príjemné prežitie adventného obdobia a Vianoc. Nech počas celého roka nechýba ľuďom láska a porozumenie.

PhDr. Ingrid Šulková,
riaditeľka Domu MS v Rimavskej Sobote

2019-12-14T18:31:38+00:0014 decembra 2019 |Banskobystrický kraj|
X