XVIII. ročník cykloturistického maratónu „Po stopách Martina Rázusa“ – sobota 3. augusta 2019


//XVIII. ročník cykloturistického maratónu „Po stopách Martina Rázusa“ – sobota 3. augusta 2019
Dlhoročná spolupráca Spolku Martina Rázusa, ktorý má základňu v rodisku Martina Rázusa  Liptovskom Mikuláši. s Klubom Martina Rázusa – Maroško v Brezne sa podpísala aj na úspechu priebehu  XVIII. ročníka cykloturistického maratónu.
K tradičnému  športového vyžitiu cyklistov a spojeniu miest, ktoré sú späté so životom a dielom Martina Rázusa (1888 vo Vrbici Liptovský Mikuláš †1937 v Brezne, pochovaný v Banskej Bystrici), v ktorých sa konali ich spomienkové zastavenia,  prispelo i pekné počasie.
Na štart pri rodnom dome Martina Rázusa (MR) v Liptovskom Mikuláši,  sa dostavilo viac ako 110 cyklistov. Čakala ich 182 km dlhá trasa. Viedla cez sedlo Čertovica (1 233 m n.m.), Brezno (pomník), Banská Bystrica (hrob), horské sedlo Donovaly (795 m n. m.) a späť do Liptovského Mikuláša (pamätník).
Z Brezna sa k nim pridalo 8 cyklistov. Traja už v Liptovskom Mikuláši – Milan Roško, Marcela Dekrétová, Peter Čief, ďalší traja na Čertovici – Roman Badinka, Peter Haviar, Juraj Šnek z cykloklubu Ďumbier a dvaja v Brezne Martin Siman a Jaroslav Lámer.
Pelotón cyklistov prišiel do Brezna okolo 11. hodine. Pri soche Martina Rázusa v mestskom parku ich čakali zástupcovia mesta, evanjelickej cirkvi, členovia Klubu Maroško a domáca verejnosť.
Hostí a cykloturistických maratóncov privítal domáci predseda Klubu Martina Rázusa – Maroško Milan Kováčik privítal:
– cyklistov odhodlaných aj dnes zdolať trasu – 182 km po Stopách Martina Rázusa
– organizátorov cykloturistického maratónu zo Spolku Martina Rázusa:
 –    Mgr. Jaroslava Hrica – predsedu spolku MR a riaditeľa múzea Janka Kráľa  v Liptovskom Mikuláši
 –   Mgr. Danielu Fiačanovú – podpredsedníčku spolku MR
   –   Mgr. Vladimíra  Ferenčíka, jedného zo zakladateľov  Spolku MR a člena výboru,
     –   Ing. Jána Bethera – predsedu cyklistického klubu ŠK Leader Fox bike,
Príhovorom cykloturistických maratóncov a hostí postupne pozdravili Ing. arch. Ján Králik viceprimátor mesta Brezno a  Mgr. Radim Pačmár farár ECAV v Brezne.
Príhovormi odpovedali aj prítomní hostia: Milan Kováčik s potešením mohol predstaviť aj prítomného „Čestného občana mesta Brezna – za rok 2006“ Pavla Datku, rodáka z obce Čierny Balog, žijúceho v Kanade – provincia Ontário, mesta Windsor. Ocenenie dostal za zásluhy o rozšírenie verejnej zbierky na výstavbu sochy Martina Rázusa medzi rodákmi zo Slovenska v rokoch 2002 – 2006.
Úsilím množstva nadšencov bola socha MR odhalená v nedeľu 6. augusta 2006. Celkové náklady na vybudovanie pomníka boli 1 688 000 tisíc vtedajších korún (údaje z kroniky mesta), pričom  Pavlovi Datkovi sa podarilo v Kanade prostredníctvom slovenskej regionálnej televízie a osobným stykom s krajanmi vyzbierať až milión slovenských korún, ktoré postupne posielal do Brezna na výstavbu pomníka Podobne to bolo aj pri verejnej zbierke na výstavbu Pamätnej izby Literárne Brezno – Martin Rázus a ďalšie literárne osobnosti mesta.
Nasledoval pietny akt, spoločné položenie vencov a kvetov k soche Martina Rázusa na ktorom sa zúčastnili hostia aj domáci.
Potom  sa cyklisti a hostia presunuli na evanjelickú faru. Občerstvenie, ktoré s podporou primátora mesta Brezno pripravili dobrovoľníčky z Evanjelického cirkevného zboru a z Klubu MR – Maroško, aby posilnili športovcov do ďalšej etapy. Krátko po 12. hodine vyrazili sprievodné vozidlá a cyklisti na cestu k hrobu Martina Rázusa na evanjelickom cintoríne v Banskej Bystrici. Cykloturistických maratóncov odprevádzali aj zvony z veže evanjel. kostola
Priebeh jubilejného XVIII. ročníka cykloturistického maratónu od jeho zastavenia sa v Brezne, pietny akt pri hrobe Martina Rázusa v Banskej Bystrici, horským priechodom cez  Donovaly, až po kladenie vencov pri pomníku Martina Rázusa v Liptovskom Mikuláši si môžete pozrieť v priloženej obrazovo-slovnej prezentácii.
Milan Kováčik predseda Klubu MR – Maroško
Foto: Doc. Ing. Milan Pivovarči CSc.
2019-08-08T15:11:51+00:008 augusta 2019 |Banskobystrický kraj|
X