Zomrel akademický sochár Stanislav Mikuš, autor cyrilo-metodských súsoší


/, Trenčiansky kraj/Zomrel akademický sochár Stanislav Mikuš, autor cyrilo-metodských súsoší

Po krátkej, ťažkej chorobe skonal dňa 7. decembra 2021 v Bratislave akademický sochár Stanislav Mikuš. Umelec bol známy aktívnou účasťou na aktivitách Matice slovenskej v čase emancipačných úsilí a vzniku Slovenskej republiky ako autor pomníkových diel k cyrilo-metodskému odkazu (Prievidza, Jacovce), ako aj pozoruhodných portrétov národných dejateľov – A. Bernoláka, Š. Moyzesa, J. Palárika, K. Kuzmányho, Ľ. Holubyho, F. R. Osvalda. Na sklonku svojho plodného umeleckého života pôsobil ako predseda Dozorného výboru Výtvarného odboru Matice slovenskej, a aktívne napomáhal aj náročnej pamiatkovej obnove pamätníkov k protifašistickým podnetom (Krpáčovo, pamätná tabuľa V. Žingora v Martine, atď.).

Narodil sa 22. novembra 1953 v Handlovej. V rokoch 1969-73 študoval na Strednej umelecko-priemyslovej škole v Kremnici so zameraním na oblasť priemyselného dizajnu. V rokoch 1974-1980 študoval na Vysokej škole výtvarných umení u prof. R. Pribiša na oddelení reliéfneho sochárstva. Od ukončenia štúdií pôsobil vo voľnom povolaní. Realizoval rozsiahly súbor sochárskych diel v architektúre, v oblasti pomníkovej a pamätníkovej tvorby, ako aj v oblasti voľnej tvorby – s osobitným dôrazom na figurálne ženské torzo, akt, resp. kompozíciu. Venoval sa tiež netradičným vrstveniam dekoratívneho sochárstva, koncipovaniu architektonických objektov, žánrových kompozícií, ale aj úžitkovým aspektom voľnej sochárskej tvorby určenej do záhradného prostredia, a tiež interiérovej dekoratívnej sochárskej tvorbe v oblasti skla, keramiky, v bronze, v kameni, resp. v kujných a liatych materiáloch a štruktúrach kovov. Rozsiahle súbory diel realizoval v sochárskej portrétnej a pamätníkovej tvorbe, ktorá je venovaná národným dejateľom, matičiarskym tradíciám a hnutiu. Rovnako nezanedbateľné  a významné sú aj iniciatívy vo vzťahu k sakrálnym témam a podnetom – sú venované odkazu cyrilo-metodských tradícií, ale aj kristologickým námetom a hodnotám. Pozoruhodné sú tiež výtvarné a umelecké iniciatívy, koncepčné aktivity, a najmä dosiaľ realizovaný súbor a diapazón rôznorodých a pôsobivých sochárskych kreácií, ktoré ako autor netradičných a  invenčných diel uplatnil pri tvorbe životného prostredia Petržalky.

Tvorba akad. sochára Stanislava Mikuša hlboko načiera do tradícií. Aj do tej kresťanskej. Už v polovici 80-tych rokov neváhal čerpať z jej odkazu, ktorý vtedy takmer doznieval – práve on pripomenul, že v moderných dejinách fašizmus znamenal /nie však na Slovensku/ novopohanstvo ako barbarskú neľudskosť. V čase tematizovanej tvorby prišiel s asociáciou ukrižovania. Pri narábaní so ženským aktom narábal s metaforou a tvarom ako pridanej hmoty – sloboda-nesloboda. Karyatídy sú tu hlbinnou variáciou a podnetom.

Stanislav Mikuš bol naozaj vitálnym, „radostným“ sochárom. Zo smutných klaunov českých výtvarných tradícií spravil to, čo znamená hravosť a vtip klaunov. Takéto postavy a postavičky možno nájsť v Petržalke, na jej pešej zóne, na detskom ihrisku.  Autor má však v tomto prostredí aj ďalšie dielo rozvíjajúce možnosti sochárskeho diela a tvaroslovia. Ide o bránu, o previs tvarov, o architektonický objekt. Dal mu názov Integrácia. Dlhé roky pracoval na monumentálnom zavŕšení tohto súboru diel, na soche Krista, ktorú mal vytvoriť k výročiu návštevy Jána Pavla II. v Petržalke. Jedno z takýchto diel k téme mu dokonca ukradli a dodnes chýba.

Ak by Rudolf Pribiš hoci aj dnes hodnotil svojho žiaka, ocenil by, že medzi nami pôsobil potomok, následník línie a odkazu, senzibility a vzdelanosti, ktorú predstavujú mená ako A. Rodin,  A. Maillol,  A. S. Golubkina či A. Archipenko, ale aj Pribiš a T. Bártfay. Ide o líniu, ide o hodnoty  a smerovania vývinu, ktoré ďaleko prekonali balast akademizmu, a ktoré objavili senzualitu a vitalitu ľudského rodu, ale aj atraktivity života. Ide o ten ideál, ktorý sa nestal nezvládnutým, alebo hoci márnym úsilím. Aby umenie bolo a zostalo – umením. Sochár na jednom zo súsoší zacitoval: „Na počiatku bolo …“ Nech je výnimočnosť a odkaz tvorby Stanislava Mikuša potešením pre tých, ktorí začínajú a pokračujú vo svojej ťažkej, statočnej práci.

Sochárska pamätníková tvorba, resp. sochárska tvorba v architektúre:

Prievidza – Strom života, exteriérova plastika pred budovou polikliniky

Nitra–Chrenová – súsošie Znovuzrodenie

Nitra-Klokočina – súsošie Optimizmus

Nitra, pred budovou ZŠ – sochárska kompozícia Preberanie vedomostí

Dolný Oháj, Pečovská Polianka, Hrušov, Levice, Stonjakov, Bardejov, Bánov – pamätné tabule a busty A. Bernoláka, po roku 2000

Levice, Michalovce, Rožňava, Bratislava, Nitra, Vranov, Fiľakovo, Sereď, Moldava nad Bodvou, Prešov, atď. – pamätné tabule a busty Š. Moyzesa, po roku 2000

Hronské Kľačany – pamätník J. Palárikovi

Pamätník F. R. Osvaldovi

Pamätník K. Kuzmánymu

Prievidza – Pamätník sv. Cyrilovi a Metodovi /architekt Ľ. Boháč/, 1998

Jacovce – súsošie sv. Cyrila a Metoda, kameň-bronz 2003
Bratislava – Petržalka /pešia zóna/, súbor sochárskych diel: vstupná brána – Integrácia, kompozícia – motív ženských torz, rekreatívna sochárska kompozícia Klauni, busty
A. Bernoláka a Š. Moyzesa, socha Ježiša Krista – koncipované a realizované v rokoch 2005 – 2009

Výstavy:

Účasť na domácich tematických a kolektívnych výstavách:

–        Mladí umelci k výročiu mesta Prievidza, MKaSS Gustáva Švéniho – máj 1983

–        Výstava žiakov národného umelca, prof., akad. sochára Rudolfa Pribiša – Výstavná sieň C. Majerníka v Bratislave – máj 1983

–        XVI. ročník výstavy Socha piešťanských parkov, Sochárske konfrontácie – Piešťany, júl-september 1983

–        Človek, môj súčastník – hrdina dnešných dní, celoslovenská výstava mladých výtvarných umelcov – Výstavná sieň ZSVU v Bratislave na Dostojevského rade, november 1983

–        Tvorba mladých/1984 – Krížová chodba Novej radnice, Brno – august, september 1984; Bratislava – september, október 1984

–        výstava Človek našej doby – Bratislava, január-február 1985; Praha, marec 1985

–        Mladí výtvarníci Hornej Nitry – Hunyadiho sála Bojnického zámu, júl-september 1985

–        Mladí bratislavskí sochári, Socha a kresba – Galéria Slovenského fondu výtvarných umení na Michalskej ul. v Bratislave, január-február 1986

–        Tvorba mladých – Výstavná sieň ZSVU v Bratislave na Dostojevského rade, január-február 1986

–        Salón mladých/1987 – Dom techniky ČSVTS v Bratislave, marec 1987

–        Celoslovenská výstava mladých – Výstavná sieň ZSVU v Bratislave na Dostojevského rade, máj-jún 1987

–        Výber zo súčasnej československej komornej plastiky- Obl. galéria M. A. Bazovského v Trenčíne, november 1987

–        Salón ´88 – Dom kultúry v Bratislave, apríl 1988

–        Absolventi Vysokej školy výtvarných umení v rokoch 1980 a 1981- Galéria hlavného mesta SSR Bratislavy, Pálffyho palác – máj 1988

–        Grafika /P. Augustovič, I. Benca, K. Felix, R. Jančovič, J. Kelemen/, plastika /V. Farkaš, S. Mikuš, P. Roller/ – Obl. Galéria M. A. Bazovského, Trenčín – 1991

–        Súbor výstav Klubu výtvarných umelcov a teoretikov a Výtvarného odboru MS
k 1 150. výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy – Prievidza, Nitra, Levice, Rimavská Sobota, Banská Bystrica, Snina, Košice, Bratislava, Martin

–        Súbor výstav Klubu výtvarných umelcov a teoretikov a Výtvarného odboru MS
k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra – Prievidza, Banská Bystrica, Košice, Bratislava, Martin

Autorské výstavy, resp. účasť
na kolektívnych výstavách v zahraničí :

1984 – Volgograd, Moskva, Kazaň

1985 – Krakov

         – Moskva, XII. Svetový festival mládeže a študentstva

1988 – Tvorba mladých, Moskva

1989 – Art-gallery Kalvestr, Amsterdam

1990 – Ősterreichische-Slovakisches Kulturtur, Schloss a Nitrianska Galéria

            /Stanislav Mikuš, František Guldan, Martin Kellenberger, Alexej Kraščenič/

   – Súčasná česko-slovenská medaila a drobná plastika – Čínska národná knižnica, Peking

   – Súčasná česko-slovenská medaila a drobná plastika – Galéria, Novosibirsk

1991 – S. Mikuš – Bronzy, Tel Aviv

         – Bratislavaer Kűnstler, Austria Hotel – Felberstrasse Wien /T. Bártfay, V. Farkaš,
V. Kolenčík, T. Kolenčíková, P. Kľúčik, V. Petrík, A. Vojtášek, M. Lettrich, S. Mikuš/

         – Slovakische Maler der Gegenwart, Tschecho-slowakischen Handelszentrum Frankfurt            an Main

1992 – Martin /Igor Rumanský – maľby, Stanislav Mikuš – bronzy/

2009 – Moje konštanty, autorská výstava v Salle Terene Prezidentského paláca v Bratislave

 

PhDr. Ladislav Skrak, predseda Výtvarného odboru Matice slovenskej

 

 

2021-12-09T14:15:16+00:008 decembra 2021 |Bratislavský kraj, Trenčiansky kraj|
X