Súčasná legislatíva a dokumenty

Zákony Krízový plán 2020 - COVID 19 Zákon o Matici slovenskej č. 68/1997 Zákon o Slovákoch žijúcich v zahraničí č. 474/2005 Zákon o knižniciach č. 183/2000 Zákon o nakladaní s majetkom...
9. marca 20150 DownloadsDownload