Predseda MS Marián Gešper: Matičná činnosť neustrnie / Poďakovanie matičiarom

Drahé matičiarky, vážení matičiari, ctené matičné sestry a bratia. Nesmierne si vážim Vašu podporu, ktorú ste mi preukázali na Valnom zhromaždení MS v Liptovskom Mikuláši 9. októbra...
11. októbra 20210 DownloadsDownload