12.ročník kraj. matičného festivalu „Ľudová pieseň košickej mládeže“ kvalitou prevýšil prechádzajúce ročníky


//12.ročník kraj. matičného festivalu „Ľudová pieseň košickej mládeže“ kvalitou prevýšil prechádzajúce ročníky

Stovka spievajúcich prišla do Košíc z obidvoch krajov východného Slovenska.

Na Evanjelickom gymnáziu J. A. Komenského v Košiciach sa v rámci Dní mesta Košice konal už dvanásty ročník krajského matičného festivalu „Ľudová pieseň košickej mládeže“. Hlavnými usporiadateľmi tejto ľudovej parády boli Miestny odbor Matice slovenskej /MO MS/
v Košiciach -Myslave , mesto Košice , odbory školstva OÚ v Košiciach a Prešove, odbory školstva Prešovského a Košického samosprávneho kraja a domáce Evanjelické gymnázium J.A. Komenského .
Do Košíc prišla stovka chlapcov a dievčat zo 45. základných a stredných škôl, gymnázií a konzervatórií z celého Košického a Prešovského kraja od Sobraniec, Strážskeho, Michaloviec , Vranova, Humenného, Trebišova,Prešova, Bardejova,Lipian cez Seňu a mnohé školy z Košíc, ďalej speváčky a speváci z Jasova, Moldavy nad Bodvou, Rožňavy až po Spišskú Novú Ves . A viac ako 85 % chlapcov a dievčat prišlo na matičný festival v nádherných východniarskych krojoch. Matičný festival slávnostne otvoril riaditeľ Ev. gymnázia J.A. Komenského v Košiciach Ing. Jozef Krištan a zakladateľ matičného festivalu -predseda MO MS Košice -Myslava František Mrva
Porota na čele s Mgr. Alenkou Popovičovou -Csajkovou – inak šéfdirigentkou v Európe známeho speváckeho zboru z Ev. gymnázia J.A. Komenského v Košiciach Chorus Comenianus, spolu s vedúcou speváckej ľudovej skupiny Matičiarky z Košíc Milkou Nôtovou, ďalej Mgr.Edmundom Garbárom,Dis.Art a Marianou Ružičkovou to mala veľmi ťažké vyberať tých najlepších .
Veľké poďakovanie patrí riaditeľovi Ev. gymnázia J.A. Komenského Ing. Jozefovi Krištanovi a Mgr. Alenke Popovičovej -Csajkovej , ktorí so svojim pedagogickým kolektívom zabezpečili logistiku tejto masovej matičnej akcie na jednotku. Riaditeľ domáceho gymnázia zabezpečil kvalitné občerstvenie pre účinkujúcich a učiteľov k plnej spokojnosti všetkých. Veď aj preto sa na toto známe gymnázium, ktoré patrí medzi najlepšie gymnáziá na Slovensku , tak veľmi radi speváci a speváčky vracajú.

Článok spolu s fotogalériou (pdf)

6.mája 2016

predseda MO MS Košice-Myslava
Ing. František Mrva

článok neprešiel jazykovou úpravou

2016-05-08T19:50:13+00:008 mája 2016 |Košický kraj|
X