Činnosť Slovenského historického ústavu


///Činnosť Slovenského historického ústavu
Činnosť Slovenského historického ústavu2022-04-07T14:09:33+00:00

 

http://matica.sk/events/event/slovenske-emancipacne-a-statnopravne-snahy-v-20-storoci-pozvanka-na-vedecku-konferenciu/

 

Plán hlavných aktivít SHÚ 2015

 

Matičné diskusné fórum o súdnom procese a poprave prezidenta Slovenskej republiky Jozefa Tisa k 70. výročiu jeho popravy

Správa o činnosti vedného ústredia Matice slovenskej 2021

Sumár vykonaných aktivít  a publikačnú činnosť za príslušné roky nájdete v Správe o činnosti a hospodárení MS na:

 

 

X