Činnosť Slovenského historického ústavu


///Činnosť Slovenského historického ústavu
Činnosť Slovenského historického ústavu2024-04-09T13:21:43+00:00

 

http://matica.sk/events/event/slovenske-emancipacne-a-statnopravne-snahy-v-20-storoci-pozvanka-na-vedecku-konferenciu/

Správa o činnosti vedného ústredia Matice slovenskej 2021

Správa o činnosti SHÚ 2017-2021

Správa o činnosti SHÚ MS 2021

Správa o činnosti SHÚ MS 2022

Správa o činnosti SHÚ MS 2023

Sumár vykonaných aktivít  a publikačnú činnosť za príslušné roky nájdete v Správe o činnosti a hospodárení MS na:

 

 

X