Členské ústredie


/Členské ústredie
Členské ústredie2023-02-02T08:58:17+00:00

Členské ústredie Matice slovenskej

ČÚ je riadiacim, koordinačným, organizačným, programovým a metodickým pracoviskom pre matičné hnutie a oblastné strediská. Plní úlohy spojené so zakladaním MO, ZO, VO a OMM, registráciou, usmerňovaním, aktivizáciou činnosti a rozširovaním členskej základne.
Vedie ústrednú evidenciu členov a odborov Matice slovenskej.
Riaditeľa ČÚ vymenúva predseda Matice slovenskej na základe výberového konania po prerokovaní vo výbore.

Najvýznamnejšie krajské a regionálne podujatia domov a oblastných pracovísk MS v r. 2019 (xls)

Riaditeľ Členského ústredia Matice slovenskej

Mgr. Martin Hajník
Adresa: P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
Tel: 043/3812834
Mobil: 0905/246 980
E-mail: martin.hajnik@matica.sk

Pracovníci Členského ústredia Matice slovenskej:

Eva Rišiaňová

Adresa: P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
Tel: 043/3812833
Mobil:
E-mail: eva.risianova@matica.sk, cums@matica.sk

Mgr. Jaroslav Kerekanič

Adresa: P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
Tel: 043/3812834
Mobil:
E-mail: jaroslav.kerekanic@matica.sk

 

 

X