Kontakty – zoznam zamestnancov


/Kontakty – zoznam zamestnancov
Kontakty – zoznam zamestnancov2021-07-30T17:01:12+00:00

Abecedný zoznam zamestnancov Matice slovenskej

Priezvisko a meno zamestnanca Pracovisko pevná linka mobil e-mail
Baranec Ondrej OP MS Zvolen 0917/107 398  op.zvolen@matica.sk
Belláková Helena Archív 043/ 381 2817  helena.bellakova@matica.sk
Bilicová Veronika, Mgr. DMS Nitra 037/381 28 50  0918/113 212  dms.nitra@matica.sk
Brloš Ján OP MS Veľký Krtíš  op.hrusov@matica.sk
Chovan Peter, Ing. Technicko-investičný útvar 043/ 381 2825 0905/680323  peter.chovan@matica.sk
Černek Jozef DMS Komárno 0905 /405455  dms.komarno@matica.sk
Dancziová Elena Technicko-investičný útvar 043/ 381 2826 0905/313273  investicie@matica.sk
Drozdík Stanislav DMS Levice 036/6312202  stanislav.drozdik@matica.sk
Farkašová Eva, Bc. Sekretariát Martin 043/ 381 2820 0918/904917  sekretariat@matica.sk
Fejko Martin, PhDr. Členské ústredie 043/ 381 2834 0918/904915  martin.fejko@matica.sk
Fričová Anna SNN Martin  anna.fricova@matica.sk
Gábrišová Janetta, Bc. Sekretariát Martin 043/ 381 2820 0918/904917  janetta.gabrisova@matica.sk
Gajdoš Marko, Bc. DMS Prešov marko.gajdos@matica.sk
Gešper Marián, JUDr. predseda MS 043/ 3812820 0918/904141 predseda@matica.sk
Gešper Miroslav, Mgr. OP MS Vranov nad Topľou 0905/141848  op.vranov@matica.sk
Grznárová Veronika, Mgr. IÚ MS, Bratislava 0918/904932 veronika.grznarova@matica.sk
Gustiňák Jaroslav, Ing. Finančno-ekonomický útvar 043/ 381 2829 0907/848025  fums@matica.sk
Hajník, Martin Mgr. ČU MS Martin 043/3812831  0905/246980 martin.hajnik@matica.sk
Halková Zlatica, Ing. DMS Rožňava 0918/904935  dms.roznava@matica.sk
Hanuska Marek, Mgr. Sekretariát MT/DMS B. Bystrica 0918/904969  marek.hanuska@matica.sk
Hatara Ján Technicko-investičný útvar 043/ 381 2811 0918/904966  jan.hatara@matica.sk
Havlík Lukáš Členské ústredie 043/381  2834 0917/732446 lukas.havlik@matica.sk
Hrdinová Marcela Technicko-investičný útvar 043/ 381 2811 0918/904950  expedicia@matica.sk
Hrušková Alena Požičovňa kostýmov a krojov 043/ 381 2841  satnica@matica.sk
Jandurová Serafína Technicko-investičný útvar 043/3812811  serafina.jandurova@matica.sk
Jurková Sláva, Mgr. DMS Prešov  0918/904938 dms.presov@matica.sk
Kalanková Katarína, Ing. DMS Žilina 041/5621219 0918/904954  dms.zilina@matica.sk
Klučková Libuša, PhDr. DMS Dunajská Streda 031/525183 0918/904952  dms.dunstreda@matica.sk
Kohút Branislav, PaedDr. Technicko-investič. útvar 043/ 381 2830 0915/988896  branislav.kohut@matica.sk
Komora Viliam, ThLic., Mgr., PhD. SNV, Martin 043/ 381 28 11 0918/904968  viliam.komora@matica.sk
Koppová Soňa Požičovňa kostýmov a krojov 043/ 381 2841  satnica@matica.sk
Krajčír Lukáš, Mgr. PhD. SHÚ MS Bratislava 02/38128002  lukas.krajcir@matica.sk
Lomenčík Július, doc. PaedDr. PhD. Slovenský literárny ústav 0918/904942 julius.lomencik@matica.sk
Madura Pavol, PhDr. Archív MS 0905/610231  archiv@matica.sk
Makariv Jozef, Ing. DMS Snina 0911/238 368  dms.snina@matica.sk
Martinkovič Štefan, JUDr. Dozorný výbor, Bratislava 02/238128000 0905/275286  dvms@matica.sk
Matečka Michal DMS Košice 0918/904 929  dms.kosice@matica.sk
Mazancová Petra Finančno-ekonomický útvar 043/ 381 2830 0918/904944  mzdy@matica.sk
Muntág Stanislav, Mgr. Vydavateľstvo 043/4906871  0905 /313 279  stanislav.muntag@matica.sk
Nemec Marek, Bc. DMS Liptovský Mikuláš 0915/904955  dms.mikulas@matica.sk
Obšatníková Karina, PhDr. DMS Michalovce 0915/ 439 367  karina.obsatnikova@matica.sk
Parenička Pavol, doc. PaedDr., CSc. SLÚ, Martin 043/ 381 2825 0907/832062  pavol.parenicka@matica.sk
Pavelcová Zuzana, PhDr. Krajanské múzeum 043/4133067  0918/ 904943  domhronskeho@matica.sk
Pavelová Michaela, Bc. DMS Nitra  037/381 28 50 pavelova.dmsnitra@gmail.com
Pevná Zuzana Finančno-ekonomický útvar 043/3812830 uctaren@matica.sk
Považan Miroslav, Mgr. DMS Levice 036/6308710 0918/904937  dms.levice@matica.sk
Rišiaňová Ľubica Slovenské národné noviny 043/ 381 2838 0918/904925  snnredakcia@matica.sk
Seman Ján, RNDr. IÚ MS Martin 043/ 381 2842  0905/293622  jan.seman@matica.sk
Schmidtová Marta Finančno-ekonomický útvar 043/3812830 0918/904927 pokladna@matica.sk
Schvantner Peter, Mgr. SPS Bratislava, DMS Galanta 02/38128002 0910/987893 peter.schvantner@matica.sk
Sokolovič Peter, PhDr. PhD. Slovensko – Národné spektrum, šéfredaktor peter.sokolovic@gmail.com
Skalická Ingrid, Mgr. Slovenské pohľady, Bratislava 02/ 3 812 8001  ingrid.skalicka@matica.sk
Smolec Maroš, Mgr. správca MS 043/ 381 2820 0918/904963  spravca@matica.sk
Smutná Anna, Bc. DMS B. Bystrica 048/4155373  dms.bystrica@matica.sk
Smutný Ondrej, Mgr. DMS B. Bystrica 0918/904 964  dms.bystrica@matica.sk
Sokolík Igor, Mgr. Vydavateľstvo 043/ 381 2840 0915/815755  vydavatelstvo@matica.sk
Sokolíková Mária, Ing. Finančno-ekonomický útvar 043/ 381 2826 0918/904931  fin@matica.sk
Svobodová Jana Dozorný výbor – sekretariát, Bratislava dvms@matica.sk
Šikula Bystrík Slovenské pohľady, Bratislava 02/ 3 812 8001 0918/904922  slovenskepohladyba@matica.sk
Šulková Ingrid, PhDr. DMS Rimavská Sobota 047/5626211 0918/904959  dms.rimsobota@matica.sk
Tomková Tatiana DMS Rožňava 0918/904935  tatiana.tomkova@matica.sk
Uhlár Vlastimil DMS Prievidza 0911/ 148841  dms.prievidza@matica.sk
Viteková Jana, PaedDr. DMS Lučenec, OP Fiľakovo 0903 590 595 dms.lucenec@matica.sk
Vrlík Peter DMS Liptovský Mikuláš  peter.vrlik@matica.sk
Zacher Rastislav, Mgr., PhD. DMS Sp. N. Ves, OP Poprad 053/4410314 0918/904957  dms.snv@matica.sk
Žgrada, Radoslav Mgr. Slovenský historický ústav MS radoslav.zgrada@matica.sk
Žumárová Jana, Mgr. Archív 043/33812839  jana.zumarova@matica.sk
X