Kontakty – zoznam zamestnancov


/Kontakty – zoznam zamestnancov
Kontakty – zoznam zamestnancov2024-04-29T09:40:57+00:00

Abecedný zoznam zamestnancov Matice slovenskej

Priezvisko a meno zamestnanca Pracovisko Pevná linka Mobil E-mail
Bartošová Janetta, Bc. Sekretariát Martin 043/381 2820 0918/904917 janetta.bartosova@matica.sk
Belláková Helena Archív MS 043/338 12817 badatelna@matica.sk
Benkovská Monika, RNDr. DMS Dunajská Streda 031/5525 183 0910/523 540 dms.dunstreda@matica.sk
Bilicová Veronika, Mgr. DMS Nitra 037/381 28 50  0918/113 212  dms.nitra@matica.sk
Blanár Dominik, Mgr., PhD. Slovenský historický ústav MS dominik.blanar@matica.sk
Brloš Ján OP MS Hrušov  op.hrusov@matica.sk
Černek Jozef DMS Komárno 0905 /405455  dms.komarno@matica.sk
Dancziová Elena Technicko-investičný útvar 043/381 2830 0905/313273  investicie@matica.sk
Durec Jaroslav, Mgr.,PhD. Slovenský historický ústav MS jaroslav.durec@matica.sk
Farkašová Eva, Bc. Sekretariát Martin 043/381 2820 0918/904917 sekretariat@matica.sk
Fejko Martin, PhDr. Dozorný výbor MS 0918/904915 martin.fejko@matica.sk
Fričová Anna SNN Martin anna.fricova@matica.sk
Germuška Erik, PhDr., PhD. DMS Prešov 0918/904938 dms.presov@matica.sk
Gešper Marián, JUDr., PhD. predseda MS 043/3812820 0918/904141 predseda@matica.sk
Greschnerová Beata Finančno-ekonomický útvar 043/381 2830 0918/904944 mzdy@matica.sk
Gustiňák Jaroslav, Ing. Finančno-ekonomický útvar 043/381 2829 0907/848025  fums@matica.sk
Hajník, Martin Mgr. ČÚ MS Martin 043/3812834  0905/246980 martin.hajnik@matica.sk
Halková Zlatica, Ing. DMS Rožňava 0918/904935  dms.roznava@matica.sk
Hanuska Marek, Mgr. Sekretariát MT/DMS B. Bystrica 0918/904969 dms.bystrica@matica.sk

matica.sekretariat@gmail.com

Hatara Ján Technicko-investičný útvar 043/381 2811 0918/904966  jan.hatara@matica.sk
Havlík Lukáš Technicko-investičný útvar lukas.havlik@matica.sk
Hrdinová Marcela Technicko-investičný útvar 043/381 2811 0918/904950  expedicia@matica.sk
Hrušková Alena Požičovňa kostýmov a krojov 043/381 2841  satnica@matica.sk
Jandurová Serafína Technicko-investičný útvar 043/3812811  serafina.jandurova@matica.sk
Janek Vladimír Technicko-investičný útvar 043/3812825 0905/680 323 spravait@matica.sk
Kalanková Katarína, Ing. DMS Žilina 041/5621219 0918/904954  dms.zilina@matica.sk
Kaščáková Gabriela, Mgr. DMS Bardejov 0902/551806 op.bardejov@matica.sk
Kerekanič Jaroslav, Mgr. ČÚ MS Martin 043/381  2834  jaroslav.kerekanic@matica.sk
Komora Viliam, ThLic., Mgr., PhD. SNV, Martin 043/381 28 11 0918/904968  viliam.komora@matica.sk
Koňariková Katarína, Ing., PhD. Krajanské múzeum MS 0905/538832 krajanskemuzeum@matica.sk
Koppová Soňa Požičovňa kostýmov a krojov 043/381 2841  satnica@matica.sk
Košťaliková Hana, Mgr. DMS Nitra 037/3812850 hana.kostalikova@matica.sk
Krštieňová Šulková Ingrid, PhDr. DMS Rimavská Sobota 047/5626211 0918/904959 dms.rimsobota@matica.sk
Kšiňan Ján, Mgr. DMS Bratislava 0905/894658 jan.ksinan@matica.sk
Kyzeková Füle Zuzana, Mgr. Archív MS 043/33812839 zuzana.kyzekova@matica.sk
Lomenčík Július, doc. PaedDr. PhD. Slovenský literárny ústav 0918/904942 julius.lomencik@matica.sk
Madura Pavol, PhDr. Archív MS 0905/610231  archiv@matica.sk
Makariv Jozef, Ing. DMS Snina 0911/238 368  dms.snina@matica.sk
Matečková Martina, Mgr. DMS Košice 0918/904 929  dms.kosice@matica.sk
Nemec Marek, Bc. DMS Liptovský Mikuláš 0915/904955  dms.mikulas@matica.sk
Obšatníková Karina, PhDr. DMS Michalovce 0915/439 367  karina.obsatnikova@matica.sk
Parenička Pavol, doc. PaedDr., CSc. SLÚ, Martin 043/381 2825 0907/832062  pavol.parenicka@matica.sk
Perný Lukáš,  PhDr., PhD. SLÚ, Bratislava 0948/256795 lukas.perny@matica.sk
Pevná Zuzana Finančno-ekonomický útvar 043/3812830 uctaren@matica.sk
Považan Miroslav, Mgr. DMS Levice 036/6308710 0918/904937  dms.levice@matica.sk
Rišiaňová Eva ČÚ MS Martin 043/3812834 eva.risianova@matica.sk  cums@matica.sk
Rišiaňová Ľubica Slovenské národné noviny 043/381 2838 0918/904925  snnredakcia@matica.sk
Seman Ján, RNDr. IÚ MS Martin 043/381 2842  0905/293622  jan.seman@matica.sk
Schmidtová Marta Finančno-ekonomický útvar 043/3812830 0918/904927 pokladna@matica.sk
Schvantner Peter, Mgr. DMS Bratislava, DMS Galanta 02/38128002 0910/987893 peter.schvantner@matica.sk
Sokolovič Peter, PhDr., PhD. Slovensko – Národné spektrum, šéfredaktor peter.sokolovic@gmail.com
Skalická Ingrid, Mgr. Slovenské pohľady, Bratislava 02/3812 8001  ingrid.skalicka@matica.sk
Smolec Maroš, Mgr. správca MS 043/381 2820 0918/904963  spravca@matica.sk
Sokolík Igor, Mgr. Vydavateľstvo 043/381 2840 0915/815755  vydavatelstvo@matica.sk
Sokolíková Mária, Ing. Finančno-ekonomický útvar 043/381 2826 0918/904931  fin@matica.sk
Tomková Tatiana DMS Rožňava 0918/904935  tatiana.tomkova@matica.sk
Uhlár Vlastimil, Bc. DMS Prievidza 0911/148841  dms.prievidza@matica.sk
Viteková Jana, PaedDr. DMS Lučenec, OP Fiľakovo 0903/590595 dms.lucenec@matica.sk
Vrlík Peter DMS Liptovský Mikuláš  peter.vrlik@matica.sk
Zacher Rastislav, Mgr., PhD. DMS Sp. N. Ves, OP Poprad 053/4410314 0918/904957  dms.snv@matica.sk
Žgrada, Radoslav Mgr. Slovenský historický ústav MS 0918/904 923 radoslav.zgrada@matica.sk
Žumárová Jana, Mgr. Archív MS 043/33812839  jana.zumarova@matica.sk
X