DARUJTE 2 % Z VAŠICH DANÍ


//DARUJTE 2 % Z VAŠICH DANÍ
DARUJTE 2 % Z VAŠICH DANÍ2019-03-29T09:02:43+00:00

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,

dovoľujem si Vám dať do pozornosti, že aj v tomto roku máte možnosť poukázať čiastku 2 % z vašej dane Inštitútu vzdelávania Matice slovenskej, n. o.

Poskytnutie 2 % pre vás nebude znamenať žiadny výdavok navyše. Ide o časť dane, ktorú poskytne daňový úrad z vami zaplatenej dane subjektu, ktorý si vyberiete. V praxi to znamená, že váš miestne príslušný daňový úrad prevedie sumu rovnajúcu sa predmetným 2 % neziskovej organizácii Inštitút vzdelávania Matice slovenskej, ktorý ich použije na podporu svojich aktivít v miestnej a regionálnej kultúre.

Bližšie informácie vám ochotne poskytne riaditeľ neziskovej organizácie.

Názov: Inštitút vzdelávania Matice slovenskej, n. o.
Právna forma: nezisková organizácia
Sídlo: Grosslingová 23, 811 09 Bratislava
IČO: 45735760

S pozdravom
Mgr. Pavol Mihál
riaditeľ Inštitútu vzdelávania MS

 

Metodický pokyn Zarob si sám 

Postup krokov na poukázanie 2 %

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti ????

Vzor – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmu fyzickej osoby ???

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmu fyzickej osoby???

Zúčtovanie finančnej podpory z výzvy „Zarob si sám“ (pdf)

Žiadosť o poskytnutie podpory z výzvy „Zarob si sám“ (pdf)

X