DARUJTE 2 % Z VAŠICH DANÍ


//DARUJTE 2 % Z VAŠICH DANÍ
DARUJTE 2 % Z VAŠICH DANÍ2021-02-12T13:49:20+00:00

Inštitút vzdelávania Matice slovenskej, nezisková organizácia,

Grösslingová 23, 811 09 Bratislava,

IČO: 45735760

Podpora miestnej a regionálnej kultúry cez 2 %!

Miestne odbory Matice slovenskej, Odbory Mladej Matice, Záujmové odbory Matice slovenskej a iné subjekty Matice slovenskej s právnou subjektivitou si môžu aj v tomto roku sami svojpomocne zabezpečiť finančnú podporu na svoju činnosť. Je tu pre vás pripravená podpora miestnej a regionálnej kultúry s názvom

ZAROB SI SÁM

Stačí osloviť fyzické a právnické osoby (FO a PO), ktorí darujú svoje 2 % z daní, teda asignáciu dane Inštitútu vzdelávania Matice slovenskej, n. o.

Darcu 2 % z daní to nič nestojí. Venuje iba časť toho, čo by inak musel odviesť štátu a ten by rozhodol čo s nimi urobí. Miesto toho venuje 2 % z daní na Vašu činnosť. Na Vaše kultúrno spoločenské aktivity, ktoré vaša miestna Matica vykonáva a tým robí dobré meno Matici slovenskej.

A ako získate nazbierané finančné prostriedky?

Každá jedna fyzická či právnická osoba, ktorá Vám prispela na podporu miestnej a regionálnej kultúry Vám predloží kópiu potvrdenia o darovaní 2 %, kde bude preukázané, že ich venovali Inštitútu vzdelávania

  • právnická osoba – celé Daňové priznanie s dokladom o zaplatení dane,
  • fyzická osoba – podané Daňové priznanie s dokladom o zaplatení dane,
  • zamestnanec – potvrdenie o zaplatení dane spolu s vyhlásením,
  • všetky tieto potvrdenia musia byť potvrdené daňovým úradom!

Vy tieto formuláre od darcov 2 % vyzbierate a najneskôr do 31. mája 2021 spolu so žiadosťou a povinnými prílohami písomne predložíte na adresu Mgr. Pavol Mihál, Inštitút vzdelávania Matice slovenskej, Kollárova 21, 908 51 Holíč, formou doporučenej zásielky. (Po tomto termíne 31. 05. 2021 nie je možné uchádzať sa o podporu z 2 %).

Po zhromaždení a spracovaní všetkých žiadostí a potvrdení, bude na základe Dohody o spolupráci na Váš účet prevedená nazbieraná suma na aktivity v oblasti miestnej a regionálnej kultúry, ktoré podliehajú riadnemu zúčtovaniu.

V prípade neúplnosti žiadosti, nevydokladovaní potvrdení v stanovenom termíne a nedodržania zmluvy aj z predchádzajúcich rokoch, žiadajúci subjekt nemá nárok na poskytnutie podpory zo strany Inštitútu vzdelávania Matice slovenskej.

Bližšie informácie vám ochotne poskytne riaditeľ neziskovej organizácie.

Mgr. Pavol Mihál
riaditeľ Inštitútu vzdelávania MS

Názov: Inštitút vzdelávania Matice slovenskej, n. o.
Právna forma: nezisková organizácia
Sídlo: Grösslingová 23, 811 09 Bratislava
IČO: 45735760

Postup krokov na poukázanie 2

Žiadosť o finančnú podporu

 

Zúčtovanie finančnej podpory z výzvy „Zarob si sám“ (pdf)

X