Publikácie 2016


/Publikácie 2016
Publikácie 20162019-07-19T10:50:31+00:00

Na všetky objednané publikácie poskytujeme zľavu z bežnej predajnej ceny. O aktuálnych zľavách sa môžete informovať vopred na doleuvedených kontaktoch.

Slovenské vysťahovalectvo – Dokumenty VI

Claude Baláž

Cena:  9,03 €

Prelom dejín – rok 1946 v slov. a európ. dejinách

Peter Mulík a kol.

Cena: 9,03 €

Krv z kalicha

Roman Kaliský-Hronský

Cena:  5,53 €

Ani zo mňa nikdy nebude sexbomba

Marika Smoroňová

Cena:  5,53 €

Démon hnevu

S. V. Lapšanský

Cena: 6,93 €

Príbeh slovenskej hymny a jej autora Dielo Janka Matúšku

Peter Huba

Cena: 9,73 €

Národný kalendár 2017

Štefan Haviar a kol.

Cena: 2,80 €

 Javorníky – veľká kniha o nemalom pohorí

Kolektív autorov

Cena: 11,13 €

Reflexia v priestore slova

Július Lomenčík

Cena: 6,93 €

Identita a zvrchovanosť Slovenskej republiky – zborník z kolokvia

Jaroslav Chovanec

Cena:  6,23 €

Prvý po mene známy.. III. – zborník z kolokvia

Miroslav Holečko

Cena:  6,93 €

Klenoty slovenskej poézie I.

Jaroslav Rezník

Cena:  6,93 €

Vyznania osobností Slovenska (101 rozhovorov so vzácnymi ľuďmi)

Anna Sláviková

Cena: 9,03 €

Vznik samostatnej Slovenskej republiky

Jaroslav Chovanec

Cena: 6,93 €

Slováci v zahraničí 33

Zuzana Pavelcová

Cena: 5,90 €

Historický zborník 2/2016

Peter Mulík

Cena: 3,90 €

Slovakistika 2016

Pavol Parenička

Cena: 

Komunickuj alebo marketingu, médiách a modernej komunikácii

Peter Kubica

Cena: 6,23 €

Slováci na jazykovo zmiešaných územiach SR – kultúrne procesy na juhu

V. Komora:

Cena: 

Politika bez moci – skutočný obraz reality

Marián Klenko

Cena: 6,23 €

Online objednávka publikácie

Objednávka poštou

Objednávku predplatného môžete zaslať poštou, e-mailom alebo nahlásiť telefonicky.

Adresa:
Matica slovenská
P. Mudroňa 1
036 01 Martin

e-mail: periodika@matica.sk
tel. kontakt: 043/381 28 26, 0918 904 931

X