Digitálny archív Matice slovenskej


///Digitálny archív Matice slovenskej
Digitálny archív Matice slovenskej2015-04-20T15:19:00+00:00

Digitalizácia

Matica slovenská predčasne ukončila projekt Digitalizácie Archívu Matice slovenskej, ktorý začala začiatkom roku 2013.
Bol to jeden z dopytových projektov OPIS platený zo zdrojov Európskej únie v hodnote takmer štyri milióny eur.
Dôvodom bolo neúspešné verejné obstarávanie digitalizačnej techniky.

Úrad pre verejné obstarávanie súťaž zrušil pre porušenie ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.
„Už sme nemali čas na začatie a ukončenie ďalšej súťaže nadlimitnej zákazky, preto sme po konzultáciách s odborníkmi projekt ukončili, aby sme v budúcnosti nemuseli vracať vysoké finančné objemy,“ vysvetlil predseda MS – Marián Tkáč.

Matica slovenská za vyše roka realizácie projektu pripravila takmer 1,5 milióna objektov na digitalizáciu a zamestnala 25 pracovníkov.
Stálo ju to spolu vyše 147 tisíc eur, ktoré bude musieť vrátiť.

„Je to pre nás záťaž do roku 2015. Budeme ju riešiť úverom alebo predajom dubiózneho majetku,“ zhodnotil správca MS M. Smolec.

Dokumety k Digitálnemu archívu Matice slovenskej

Digitalizácia fondov Matice slovenskej

Zmluva o spolupráci – 15. 3. 2012

Informačná skladačka

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Potvrdenie o zverejnení zmluvy

Objednávka k digitalizácii – informačné tabule Digitalizácia

Objednávka k digitalizácii – tlačová správa

Objednávka k digitalizácii – propagačné materiály

Objednávka k digitalizácii – úprava web stránky

Nadlimitná zákazka Materiálové, technické a procesné zabezpečenie realizácie projektu Digitálny archív Matice slovenskej

Oznámenie o korigende

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Oznámenie podľa § 41 ods. 1 Zákona o VO o otváraní časti ponúk

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a odôvodnenie v zmysle § 46

Podlimitná zákazka Riadenie projektu Digitálny archív Matice slovenskej

Výzva na predkladanie ponúk

Vysvetlenie podmienok účasti uvedených vo výzve na predkladanie ponúk

Oznámenie o oprave postupu zadávania podlimitnej zákazky

Vysvetlenie podmienok účasti uvedených vo výzve na predkladanie ponúk

Vysvetlenie podmienok účasti vo výzve na predkladanie ponúk

Oznámenie o oprave postupu zadávania PLZ

Vysvetlenie podmienok účasti podľa § 26 Osobné postavenie

Oznámenie o oprave postupu zadávania PLZ § 26 Osobné postavenie

Oznámenie podľa § 41 ods. 1 Zákona o VO o otváraní časti ponúk Ostatné

Oznámenie podľa § 41 ods 1 Zákona o VO o otváraní časti ponúk Kritériá

X