Logá MS


/Logá MS
Logá MS2023-02-03T11:12:16+00:00

Oficiálny znak Matice slovenskej

Logo Matice slovenskej (pdf)

Logo MS s priehľadným pozadím

Logá roku 2023

jpg/png

 

 

 

 

 

 

Logo Roka odkazu štúrovcov 2022

Logo Roka Alexandra Dubčeka 2021

Logo Roka národnej identity 2020

Logo_Rok_národnej_identity_2020

Propagačný logotyp Matice slovenskej

Logotyp MS (pdf)

Logotyp MS

Logotyp MS s ornamentmi (pdf)

Logotyp MS s ornamentmi

Obal Stanov Matice slovenskej a maľovanka logotypu

 

Maľovanka s predlohou pre deti aj dospelých

Obálka Stanov MS – kreslená (pdf)

Obálka Stanov MS – maľovanka (pdf)

 

Znelka Matice slovenskej a štátna hymna SR

Znelka MS

Štátna hymna SR

 

Storočnica oživotvorenia Matice slovenskej 1919 – 2019

Budova MS – storočnica oživotvorenia

Dobové fotografie – storočnica oživotvorenia

Diplom z Archívu MS – storočnica oživotvorenia

(vyfarbená verzia, pôvodné dielo Martina Benku je čierno-biele)

zdroj: Archív Matice slovenskej

X