Regionálna kultúra


//Regionálna kultúra
Regionálna kultúra2024-04-24T14:37:27+00:00

Regionálna kultúra Matice slovenskej – výzva na rok 2024

Matica slovenská vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí na poskytnutie finančnej podpory na ochranu a rozvoj miestnej a regionálnej kultúry v roku 2024. Formulár a výzvu na stiahnutie nájdete v odkazoch nižšie. Pozorne si prečítajte Výzvu na predkladanie žiadostí 2024, nakoľko došlo k určitým zásadným zmenám vo financovaní projektov.

VÝZVA na predkladanie žiadostí 2024

Schéma poskytnutia finančnej podpory RK 2024

Dokumenty na rok 2024:

Formulár žiadosti regionálnej kultúry 2024

Formulár vyúčtovania regionálnej kultúry 2024

Príklad vyplneného formulára žiadosti regionálnej kultúry 2024

Objednávka-RK-2024-vzor

Zmluva o vytvorení diela RK 2024 vzor

Pokladnica RK 2024 vzor

Upozornenie: 

Knihy vydané Maticou slovenskou sa nepovažujú za oprávnené výdavky. Všetky ostatné knihy od iných vydavateľov sa považujú za oprávnené výdavky. Nezabudnite, že môžete nakupovať knihy z www.vydavatel.sk, ale nesmú to však byť knihy, ktoré vydala priamo Matica slovenská. Knihy, ktoré vydalo Vydavateľstvo Matice slovenskej s.r.o. môžete nakupovať.

Vážení matičiari,

od 1. januára 2023 prešla agenda regionálnej kultúry pod gesciu Mgr. Jaroslava Kerekaniča.
Akékoľvek otázky ohľadom tejto problematiky smerujte priamo na neho.

Mgr. Jaroslav Kerekanič
Adresa: P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
Tel: 043/3812834
E-mail: jaroslav.kerekanic@matica.sk

 

X