Ponuka panelových výstav


/Ponuka panelových výstav
Ponuka panelových výstav2019-06-17T11:40:07+00:00

Ponuka panelových výstav Archívu Matice slovenskej v Martine

 

Archív Matice slovenskej v Martine ponúka na vypožičanie panelové výstavy. Pre panely bez rámov ponúkame možnosť zapožičania 26 ks kovových stojanov s podstavcom.

90. VÝROČIE SLÁVNOSTNÉHO OTVORENIA  DRUHEJ  BUDOVY MATICE SLOVENSKEJ (1926 – 2016)

 • druhá budova MS je sídlom celonárodnej kultúrnej inštitúcie a jedným z jej erbových symbolov. Výstava približuje osudy jednej z najvýznačnejších architektonických dominánt Martina od prvotnej myšlienky na výstavbu až po súčasnosť
 • autor scenára výstavy a katalógu: PhDr. Pavol Madura
 • počet panelov: 13
 • rozmery a materiál panelov: 800 x 1000 mm, komatex

 

SLÁVA NÁRODA HODNÁ JE OBETÍ. DVESTOROČNICA NARODENIA JOZEFA MILOSLAVA HURBANA

 • výstavný projekt Matice slovenskej pri príležitosti 200. výročia narodenia a 130. výročia úmrtia Jozefa Miloslava Hurbana (19. 3. 1817 – 21. 2. 1888) približuje tohto „výnimočného muža slovenského národa, ktorý zaň pol stoletia pracoval, bojoval a trpel.“
 • autor scenára výstavy a katalógu: PhDr. Pavol Madura
 • počet panelov: 14
 • rozmery a materiál panelov: 700 x 1000 mm, komatex

 

ŽIVOT BEZ DOMOVA 1945 – 1960. Z ARGENTÍNSKEJ POZOSTALOSTI JOZEFA CÍGERA HRONSKÉHO

 • výstava realizovaná pri príležitosti Matičných dní v Martine v roku 2010 a dovozu Hronského pozostalosti (rukopisov, výtvarných diel, osobných predmetov a iných dokumentov) z Argentíny
 • autor scenára výstavy a katalógu: PaedDr. Vlasta Bellová
 • počet panelov: 12
 • rozmery a materiál panelov: 800 x 1000 mm, lepenkové panely v ráme sú na rube vybavené závesným systémom
 • k panelom sa dajú zapožičať aj kópie výtvarných diel zaliate vo fólii v počte 33 ks (300 x 210 mm) a kópie dokumentov z jeho pozostalosti podľa vlastného výberu, k dispozícii je aj 21 zarámovaných panelov s originálmi výtvarných diel (14 ks 800 x 1000, 7 ks 700 x v 1000, materiál: lepenka + sklo), na rube vybavené závesným systémom

 

PAMAŤ SKRYTÁ V DOKUMENTOCH. NAJCENNEJŠIE ZREŠTAUROVANÉ ARCHÍVNE DOKUMENTY MATICE SLOVENSKEJ OD ROKU 1857

 • výstava pri príležitosti 150. výročia vzniku Matice slovenskej predstavuje zreštaurované archívne dokumenty Matice slovenskej od roku 1857 a prezentuje odborný reštauračný a konzervačný postup pri záchrane kultúrneho dedičstva uchovávaného v Archíve Matice slovenskej
 • autor scenára výstavy a katalógu: PaedDr. Vlasta Bellová
 • počet panelov: 9
 • rozmery a materiál panelov: 700 x 1000 mm, poplastovaný polystyrén

 

 

 

 

X