Slovenské pohľady


//Slovenské pohľady
Slovenské pohľady2022-01-27T11:33:05+00:00

Slovenské pohľadynajstarším slovenským časopisom pre literatúru, vedu a umenie.
Riadi ich redakčná rada vymenovaná predsedom po prerokovaní v predsedníctve.
Za ich obsah zodpovedá šéfredaktor, ktorého na základe výberového konania vymenúva predseda.

 

Členovia redakčnej rady Slovenských pohľadov:

Július Balco, Mária Bátorová, Miroslav Bielik, Bohuš Bodacz, Boris Brendza, Etela Farkašová, Ľudovít Hološka, Anton Hrnko, Jaroslav Chovanec, Peter Jaroš, Jozef Mihalkovič, Štefan Moravčík, Dana Podracká,  Marián Polonský, Jaroslav Rezník, Vincent Šabík, Marián Tkáč.

Šéfredaktor Slovenských pohľadov

Bystrík Šikula
Adresa: Grösslingová 23, 812 51 Bratislava
Tel: 02/ 3 812 8001
Fax: 02/54 43 40 90
Mobil: 0918/904922
E-mail: slovenskepohladyba@matica.sk

Pracovník Slovenských pohľadov

Mgr. Ingrid Skalická – redaktorka
Adresa: Grösslingová 23, 812 51 Bratislava
Tel: 02/ 3 812 8001
Fax: 02/54 43 40 90
E-mail: ingrid.skalicka@matica.sk

 

 

 

X