Slovenské pohľady


//Slovenské pohľady
Slovenské pohľady2023-02-10T12:01:04+00:00

Slovenské pohľadynajstarším slovenským časopisom pre literatúru, vedu a umenie.
Riadi ich redakčná rada vymenovaná predsedom po prerokovaní v predsedníctve.
Za ich obsah zodpovedá šéfredaktor, ktorého na základe výberového konania vymenúva predseda.

 

Členovia redakčnej rady Slovenských pohľadov:

Mária Bátorová, Boris Brendza, Etela Farkašová, Marián Gešper, Alexander Halvoník, Ľudovít Hološka, Jaroslav Chovanec, Peter Jaroš, Viliam Komora, Tomáš Korček, Július Lomenčík, Pavol Madura, Jozef Mihalkovič, Roman Michelko, Štefan Moravčík, Lukáš Perný, Dana Podracká, Marián Polonský, Jaroslav Rezník, Vincent Šabík, Marián Tkáč a Radoslav Žgrada

Pracovník Slovenských pohľadov

Mgr. Radoslav Žgrada – šéfredaktor
Adresa: Grösslingová 23, 812 51 Bratislava
Tel: 02/ 3 812 8002
E-Mail:slovenskepohladyba@matica.sk

PhDr. Lukáš Perný, PhD. – zástupca šéfredaktora
Adresa: Grösslingová 23, 812 51 Bratislava
Tel: 0948 256 795
E-Mail:lukas.perny@matica.sk

Mgr. Ingrid Skalická – redaktorka
Adresa: Grösslingová 23, 812 51 Bratislava
Tel: 02/ 3 812 8001
Fax: 02/54 43 40 90
E-mail: ingrid.skalicka@matica.sk

 

 

 

X