Akvizícia2017-04-10T11:26:48+00:00

Archív Matice slovenskej okrem dokumentov z vlastnej činnosti môže prijímať aj dokumenty významných osobností zo Slovenska i zahraničia, ktoré svojou aktívnou činnosťou prejavujú vzťah k slovenskému národu a Matici slovenskej. V prípade záujmu odovzdania dokumentov do Archívu MS je možné využiť darovaciu listinu, resp. ponukový list.
Za poskytnuté dary vopred ďakujeme.

Ponukový list
Darovacia listina

X