Finančno-ekonomický útvar Matice slovenskej


/Finančno-ekonomický útvar Matice slovenskej

Úlohy súvisiace s finančným hospodárením Matice slovenskej zabezpečuje Finančno-ekonomický útvar. Vo svojej činnosti sa riadi štatútom, ktorý vydáva predseda. Na jeho čele je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva predseda Matice slovenskej po prerokovaní so správcom Matice slovenskej.

Riaditeľ Finančno-ekonomického útvaru Matice slovenskej

Ing. Jaroslav Gustiňák
Adresa: P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
Tel: 043/ 381 2829
Mobil: 0907/ 848 025
E-mail: fums@matica.sk

Pracovníci Finančno-ekonomického útvaru Matice slovenskej

Ing. Mária Sokolíková
Adresa: P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
Tel: 043/ 381 2826
Mobil: 0918/ 904931
E-mail: fin@matica.sk

Beata Greschnerová
Adresa: P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
Tel: 043/ 381 2830
Mobil: 0918/ 904944
E-mail: mzdy@matica.sk

Marta Schmidtová
Adresa: P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
Tel: 043/ 381 2826
Mobil: 0918/904927
E-mail: pokladna@matica.sk

Zuzana Pevná
Adresa: P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
Tel: 043/ 381 2826
E-mail: zuzana.pevna@matica.sk

2022-01-20T08:54:45+00:0023 októbra 2018 |
X