Bratislavský kraj


/Bratislavský kraj

Clementis & Mináč v bratislavskej Univerzitnej knižnici

19. septembra 2023 sa v priestoroch Univerzitnej knižnice konalo v poradí tretie uvedenie knihy Clementis & Mináč: Vlastenci alebo buržoázni nacionalisti (eds: Perný, Gešper, Matica slovenská, 2023) za prítomnosti autorov [...]

Matica slovenská prehlbuje spoluprácu so Živenou

Predsedníčka Živeny navštívila Maticu slovenskej v jej bratislavskom sídle Matica slovenská a Živena sú autentické národné a kultúrne organizácie s dlhou históriou siahajúcou do druhej polovice 19. storočia. Obidve organizácie však pracujú vytrvalo pomyselne [...]

Aj druhé multižánrové podujatie v matičnej galérii v Bratislave opäť dosiahlo úspech

V priestoroch bratislavského sídla Matice slovenskej v pondelok 26. júna 2023 to bzučalo doslova ako v úli. Hneď po obede sa konala Vedecká rada MS a súčasne naraz výbor Výtvarného odboru MS, [...]

120. výročie narodenia prvého podpredsedu MS Daniela Okáliho

Matica slovenská si každoročne pripomína celý rad významných osobností kultúrneho, politického, národného a spoločenského života, ktoré sa nejakým spôsobom pričinili o pozitívny rozvoj našej spoločnosti. Jedným z nich bol aj právnik, advokát, publicista, [...]

X