Bratislavský kraj


/Bratislavský kraj

Vraciame sa do čias pálenia kníh na hraniciach a ideologických pogromov?

Útok nového hnedého moru na pronárodné kníhkupectvo Svojeť Začiatkom minulého týždňa v noci z pondelka na utorok (16. 1. – 17. 1. 2023) sa známe pronárodné kníhkupectvo Svojeť na Dunajskej 18 v [...]

Petržalskí matičiari si pripomenuli 200. výročie narodenia Štefana Marka Daxnera

Dňa 26. decembra 2022 uplynulo 200 rokov od narodenia významného slovenského národovca Štefana Marka Daxnera. Výročie jeho narodenia sa stalo súčasťou Roku odkazu štúrovcov, ktorý vyhlásila Matica slovenská v roku [...]

2022-12-30T23:18:26+00:0030 decembra 2022 |Bratislavský kraj|

Spolupráca Spolku slovenských spisovateľov a Matice slovenskej sa rozbieha diskusiami so spisovateľmi

Najstarší spisovateľský spolok, ktorý má budúci rok 100 rokov a najstaršia slovenská kultúrna ustanovizeň, ktorá má budúci rok 160 rokov, razantne rozšírili vzájomnú spoluprácu. V Knižnici slovenskej štátnosti (v Dome [...]

2022-12-06T12:16:24+00:006 decembra 2022 |Bratislavský kraj|

Deti z Dúbravky rozveselili starých rodičov počas spomienky na Teréziu Vansovú

„Prajeme vám, aby ste dlho žili a mali veľa sily...“ ...odkázali deti svojim starým rodičom BRATISLAVA-DÚBRAVKA, Kultúrne centrum pri fontáne, 10. október 2022 – Október je mesiacom úcty k starším a práve desiateho [...]

2022-10-19T09:49:33+00:0013 októbra 2022 |Bratislavský kraj|

Oficiálne stretnutie predstaviteľov MS a SZPB

Spolupráca medzi MS a inými partnerskými organizáciami je kľúčová. Medzi tie, s ktorými má MS najbližší vzťah patrí Slovenský zväz protifašistických bojovníkov. Oficiálne stretnutie predstaviteľov MS a SZPB sa uskutočnilo v sídle SZPB v Bratislave [...]

Celoštátna súťaž Slovenská kronika aj s Maticou slovenskou

Národné osvetové centrum vyhlasuje 12. ročník celoštátnej súťaže Slovenská kronika 2022. Cieľom súťaže je motivovať záujem o dôslednejšie uchovávanie a záchranu kultúrno-spoločenského dedičstva vo forme kroník, monografií obcí a miest [...]

X