Bratislavský kraj


/Bratislavský kraj

V ŠPÚ rokoval organizačný výbor pre prípravu konferencií Fenomém národnej identity a slovenskej štátntosti

V Štátnom pedagogickom ústave sa stretli na pracovnom rokovaní členovia organizačného výboru pre prípravu pedagogicko-vedeckých konferencií určených predovšetkým učiteľom dejepisu, občianskej náuky a ďalších humanitných predmetov. Zástupcovia ŠPÚ, Matice slovenskej a Ústavu politických [...]

Krajanské snemovania zakončené Dňom slovenského zahraničia v Rakúsku

Takmer po dvoch rokoch od prvého neformálneho zasadania Expertnej komisie Slovákov v zahraničí sa posledný októbrový týždeň v Bratislave uskutočnila séria krajanských snemovaní s cieľom bilancie priorít štátnej politiky smerom ku krajanom a [...]

Pamätnú tabuľu národovcovi a politikovi Matúšovi Dulovi odhalili matičiari na Dulovom námestí v Bratislave

Významný slovenský politik a národovec, predseda Slovenskej národnej rady a Matice slovenskej počas búrlivého obdobia vzniku prvej Československej republiky Matúš Dula má oddnes (30. 10. 2019) pamätnú tabuľu na Dulovom námestí v Bratislave. [...]

Denník Pravda hrubo manipuluje verejnú mienku o matičnej vede v súvislosti s konferenciou o roku 1939

Predstavitelia Matice slovenskej považujú článok redaktorky Evy Štenclovej v Denníku Pravda 28. októbra 2019 s názvom Matica opäť provokuje Tisom za hrubo manipulatívny a zámerne diskreditujúci ustanovizeň. Redaktorka podsúva verejnosti nepravdivé a vymyslené dôvody organizovania [...]

Vedecká konferencia Slovensko a prelomový rok 1939 v Bratislave zmapuje udalosti spred 80-tich rokov

Po tohtoročných dôležitých výročiach v slovenských dejinách, ktoré sa týkali storočnice tragickej smrti M. R. Štefánika, storočnice oživotvorenia Matice slovenskej a oslobodzovania a začleňovania územia Slovenska do prvej Česko-Slovenskej republiky, [...]

Profesorovi Richardovi Marsinovi udelila Matica slovenská čestné členstvo ako najvyššie matičné vyznamenanie

Matica slovenská udelila 23. októbra v Knižnici slovenskej štátnosti MS v Bratislave čestné členstvo MS známemu slovenskému historikovi a archivárovi profesorovi Richardovi Marsinovi, ktorý zároveň patrí k najstarším matičiarom. O tomto najvyššom [...]

Na Dulovom námestí v Bratislave odhalí Matica slovenská pamätnú tabuľu osobnosti Matúšovi Dulovi

Známe námestie v bratislavskom Ružinove bude od 30. októbra 2019 informovať verejnosť, po ktorej slovenskej osobnosti nesie svoj názov. Dulovo námestie získa vďaka Matici slovenskej pamätnú tabuľu venovanú jednému z najvýraznejších slovenských [...]

X