Bratislavský kraj


/Bratislavský kraj

Pripomenuli sme si storočnicu narodenia významného slovenského výtvarníka Mikuláša Klimčáka

Dôstojne pripomenutá nedožitá storočnica slovenského umelca storočia M. Klimčáka Včera 16. novembra 2021 uplynulo sto rokov od narodenia mimoriadnej osobnosti slovenského výtvarného umenia akademického maliara Mikuláša Klimčáka. Bol nielen slovenský maliar, ale aj [...]

Matičná pamätná tabuľa v Bratislave symbolicky vyzýva k väčšej úcte k slovenským legionárom

Slovenských legionárov v česko-slovenských légiách 1914 – 1920 si 11. novembra pripomenula Matica slovenská odhalením pamätnej tabule symbolicky na budove bývalej Legiobanky, súčasnej Eximbanky v Bratislave, a to pri príležitosti 101. [...]

Slovenských legionárov pripomína matičná pamätná tabuľa v Bratislave

Slovenských legionárov v česko-slovenských légiách 1914 – 1920 si pripomenie Matica slovenská odhalením pamätnej tabule symbolicky na budove bývalej Legiobanky v Bratislave. Podujatie sa uskutoční po ročnom odklade z dôvodu [...]

Matica slovenská ocenila slovenské osobnosti Františka Vnuka a Dušana Kerného za celoživotné dielo

V Knižnici slovenskej štátnosti v Matici slovenskej v Bratislave sa 5. októbra 2021 konalo slávnostné odovzdávanie cien dvom významný osobnostiam slovenského vedeckého a kultúrneho života. Mimoriadnu cenu Matice slovenskej udelil Výbor Matice [...]

100 rokov bez Hviezdoslava: Koncert Hudba v slove – Slovo v hudbe sa uskutoční pod záštitou Domu MS v Bratislave

„Poézia Pavla Országha Hviezdoslava je sama o sebe hudbou...“ V stredu 20. októbra 2021 o 18.00 hod. sa v Hudobnom salóne Zichyho paláca na Ventúrskej ulici v Bratislave uskutoční hudobno-scénický koncert s názvom Hudba [...]

Matica slovenská obnovila náhrobný pylón osobnosti Cyrila Daxnera v Bratislave

V tieni výročia narodenia generála Milana Rastislava Štefánika sme si pripomenuli 117. výročie narodenia iného slovenského dôstojníka a národovca Cyrila Daxnera. Na historickom Cintoríne Kozia brána v Bratislave mu 20. júla 2021 Matica [...]

Výstava Cesta slovenskou Amerikou pripomína kultúrnu misiu medzi americkými Slovákmi

Vernisáž výstavy Cesta slovenskou Amerikou preniesla Bratislavčanov do Ameriky 30. rokov 20. storočia. Hviezdoslavovo námestie rozozvučali 22. júla 2021 džezové skladby, ktoré prilákali ďalších návštevníkov panelovej výstavy o dodnes neprekonanej kultúrnej [...]

X