Prešovský kraj


/Prešovský kraj

Vedecká konferencia Odkaz Adolfa Ivanoviča Dobrianskeho pre súčasnosť

Vihorlatské múzeum v Humennom v spolupráci s Rusínskym záujmovým združením, Maticou slovenskou a MO Rusínskej obrody v Humennom uskutočnili dňa 18. decembra 2023 vedeckú konferenciu Odkaz Adolfa Ivanoviča Dobrianskeho pre súčasnosť. Cieľom konferencie bolo [...]

2024-01-10T09:49:12+00:0010 januára 2024 |Prešovský kraj|
X