Prešovský kraj


/Prešovský kraj

Uctili sme si dvojnásobné oslobodenie mesta Vranov nad Topľou

Vo Vranove nad Topľou sme si pietne uctili dva významné míľniky v dejinách mesta. Prvým bolo oslobodenie mesta od maďarskej nadvlády z 19. januára 1919. Mesto oslobodila jednotka zložená výlučne zo [...]

Pamätný deň oslobodenia mesta Prešov

Dom Matice slovenskej v Prešove spoločne s predsedom Matice slovenskej Mariánom Gešperom a Jozefom Čorbom, predsedom Oblastného výboru SZPFB v Prešove nezabudli a aj v tomto ťažkom pandemickom období si pietne pripomenuli významný deň v dejinách mesta [...]

Matičiari si v Soli pripomenuli založenie miestneho výboru Slovenskej národnej rady 1919 a oslobodenie obce sovietskou armádou 1945

V uplynulých januárových dňoch sme si kladením venca k pamätnej tabuli pripomenuli 102. výročie založenia miestneho výboru Slovenskej národnej rady v Soli, ktorý vznikol 1. januára 1919. Je to neobyčajná historická udalosť pre [...]

Za vzácnou vlastenkou Elenou Lackovičovou

V týchto novembrových dňoch nám odišla naša Elena Lackovičová, vzácna vlastenka, horliteľka za veci národné a dlhoročná členka popradského matičného výboru. Elenka Lackovičová, rodáčka z Lemešian (*19.12.1932), zomrela vo veku nedožitých 88 [...]

Rusínsky folklórny festival v Humennom

Rusínska obroda na Slovensku v spolupráci s Vihorlatským múzeum v Humennom, Maticou slovenskou, Mestom Humenné a Súkromnou základnou umeleckou školou Kudlovská v Humennom uskutočnili 5. septembra 2020 už 6. ročník [...]

Generál M. R. Štefánik má svoj pamätník a bustu už aj v meste Poprad

Myšlienka, ako aj široká občianska iniciatíva uctiť si aj v meste Poprad osobnosť európskeho významu, akou je generál Milan Rastislav Štefánik, vznikla v roku 2008 počas Štefánikových dní na Spiši. Celé [...]

2020-10-02T11:21:40+00:002 októbra 2020 |Prešovský kraj, Správy z krajov|
X