Košický kraj


/Košický kraj

Nevšedné životné jubileum najstaršieho košického matičiara

V týchto dňoch sa nevšedných 99 rokov života dožíva nestor košických a východoslovenských historikov Prof. PhDr. Ladislav Tajták, CSc., ktorý sa narodil 27. apríla 1921 v Košiciach. Zmaturoval v roku 1942 na [...]

2020-04-01T20:12:06+00:001 apríla 2020 |Košický kraj, Správy z krajov|

Vansovej Lomnička a jej 53. ročník v Michalovciach

Okresná organizácia Únie žien Slovenska Michalovce, Zemplínske osvetové stredisko Michalovce a Dom Matice slovenskej Michalovce spoločne zorganizovali v poradí už 53. ročník súťaže v prednese poézie a prózy žien a dievčat VANSOVEJ LOMNIČKA. [...]

2020-03-18T18:15:34+00:0018 marca 2020 |Košický kraj, Správy z krajov|

Vernisáž výstav – Výstava fotografií „Hospic v obrazoch“ a výstava fotoobrazov Mikuláša Jacečka „Kresťanské symboly“

Dom Matice slovenskej Michalovce v spolupráci so Zemplínskym osvetovým strediskom Michalovce – kultúrne zriadenie KSK a arcidiecéznou Charitou Košice pripravili výstavu fotografií Hospic v obrazoch. Hlavným organizátorom výstavy je Hospic Matky Terezy v Bardejovskej Novej [...]

2020-03-12T12:28:15+00:0012 marca 2020 |Košický kraj, Správy z krajov|

Návrat do histórie – Odborný seminár k dejinám „Viedenskej arbitráže“ z r. 1938 na pôde Technickej univerzity v Košiciach

Na pôde Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) sa 27. februára uskutočnil odborný seminár na tému Viedenská arbitráž pod záštitou zástupcov troch inštitúcií a zároveň organizátorov odborného podujatia – vedúcej Katedry [...]

Podujatie k 120. výročiu narodenia ornamentalistu Štefana L. Kostelníčka

Dňa 13. 2. 2020 sa o 15. hodine uskutočnilo v Súkromnom etnografickom múzeu HUMNO v Košiciach podujatie venované spomienke na 120. výročie narodenia Štefana Leonarda Kostelníčka. Účastníci pri prezentácii dostávali dubový prívesok s Kostelníčkovým [...]

2020-03-02T16:35:11+00:002 marca 2020 |Košický kraj, Správy z krajov|
X