Košický kraj


/Košický kraj

Naše rady navždy opustila výnimočná matičiarka Zlatica Halková

Matičné hnutie zaznamenalo ďalšiu citeľnú stratu. S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým matičiarom a známym, že nás vo veku 63 rokov navždy opustila statočná žena, dlhoročná matičná funkcionárka, významná členka výboru, predsedníctva MS a iných [...]

X