Slovensko – Národné spektrum


/Slovensko – Národné spektrum
Slovensko – Národné spektrum2020-11-02T14:42:38+00:00

Slovensko – Národné spektrum je nový časopis Matice slovenskej.

PhDr. Peter Sokolovič, PhD., šéfredaktor magazínu Slovensko – Národné spektrum

Slovo šéfredaktora

Vážení čitatelia,

dovoľujem si Vás informovať, že počnúc rokom 2020 sme sa rozhodli magazín Slovensko zatraktívniť a urobiť ho pútavejším pre širší okruh čitateľov. V tomto roku by mal prejsť transformáciou na moderný odborný časopis Matice slovenskej, s čím samozrejme súvisia viaceré zmeny nielen vizuálu, ale aj obsahu a periodicity.

Nový časopis Slovensko – Národné spektrum bude orientovaný na čitateľa, ktorý hľadá nové poznatky prevažne z oblasti dejín Slovenska, ale aj literatúry, národopisu a ďalších spoločenských vied. Jeho súčasťou budú ako štúdie, tak aj popularizačné články a materiály s dôrazom na matičné a národné témy. V dnešnej dobe, keď sú pojmy ako vlastenectvo a národná hrdosť v mnohých prípadoch spájané priam až s hanlivým významom, je dôležité, aby aj Matica slovenská vedecko-popularizačnou formou dokázala ponúknuť alternatívu médiám, ktoré znevažujú národný cit a hrdosť Slovákov. Aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli, že magazín urobíme atraktívnejším a ponúkneme ho širšiemu okruhu čitateľov.

S novým vizuálom a obsahom ruka v ruke prichádza aj zdvojnásobenie počtu strán a zmena periodicity. Magazín bude od tohto roka vychádzať dvakrát ročne, a to koncom júna a decembra. Verím však, že to svojou kvalitou a obsahom vykompenzuje a zostanete mu ako čitatelia verní aj v nasledujúcom období.

PhDr. Peter Sokolovič, PhD., šéfredaktor

Časopis si môžete objednať aj prostredníctvom objednávkového formulára :

Objednávkový formulár Slovensko – NÁRODNÉ SPEKTRUM

X