Tajomníci

Tajomníci2022-10-27T10:49:43+00:00

Tajomníci Matice slovenskej

  • Tajomníci Matice slovenskej vykonávajú agendu na základe poverenia predsedu vo vymedzenej oblasti činnosti. Tajomníci sú spravidla v pracovnoprávnom pomere s Maticou slovenskou, vymenúva ich a odvoláva predseda.

 

Tajomník MS pre informačnú a mediálnu oblasť

RNDr. Ján Seman

Adresa:           P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
Tel:                 +421 43 381 28 42
Mobil:             0905 293 622
E-mail:           jan.seman@matica.sk

 

Tajomník MS pre problematiku národnostných menšín a zahraničné krajanské organizácie

ThLic. Mgr. Viliam Komora, PhD.

Adresa:           P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
Tel:                 +421 43 381 28 20
Mobil:             0918 904 968
E-mail:           snv@matica.sk

Vedecký tajomník MS

PhDr. Pavol Madura 

Adresa:           P. Mudroňa 1, 036 01 Martin

Tel:                 +421 43 381 28 35

Mobil:             0905/610 231

E-mail:           pavol.madura@matica.sk

 

Tajomník MS

Mgr. Peter Schvantner

Adresa:          Grösslingová 23, 812 51 Bratislava

Mobil:             0910 987 893

E-mail:           peter.schvantner@matica.sk

X