Tajomníci

Tajomníci2019-12-04T16:48:55+00:00

Tajomníci Matice slovenskej

  • Tajomníci Matice slovenskej vykonávajú agendu na základe poverenia predsedu vo vymedzenej oblasti činnosti. Tajomníci sú spravidla v pracovnoprávnom pomere s Maticou slovenskou, vymenúva ich a odvoláva predseda.

 

Tajomník MS pre informačnú a mediálnu oblasť

RNDr. Ján Seman

Adresa: P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
Tel: +421 43 381 28 42
Mobil: 0905 293 622
E-mail: jan.seman@matica.sk

 

 

Tajomník MS

ThLic. Mgr. Viliam Komora, PhD.

Mgr. Viliam KomoraAdresa: P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
Tel: +421 43 381 28 20
Mobil:  0918 904 968
E-mail: snv@matica.sk

 

 

Vedecký tajomník MS

PhDr. Pavel Mičianik, M. A., PhD.

Adresa: P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
Tel: +421 43 381 28 35
Mobil:  0918/904 920
E-mail: pavel.micianik@matica.sk

 

 

 

X