Tajomníci

Tajomníci2021-11-16T11:13:15+00:00

Tajomníci Matice slovenskej

  • Tajomníci Matice slovenskej vykonávajú agendu na základe poverenia predsedu vo vymedzenej oblasti činnosti. Tajomníci sú spravidla v pracovnoprávnom pomere s Maticou slovenskou, vymenúva ich a odvoláva predseda.

 

Tajomník MS pre informačnú a mediálnu oblasť

RNDr. Ján Seman

Adresa: P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
Tel: +421 43 381 28 42
Mobil: 0905 293 622
E-mail: jan.seman@matica.sk

 

Tajomník MS pre problematiku národnostných menšín a zahraničné krajanské organizácie

ThLic. Mgr. Viliam Komora, PhD.

Mgr. Viliam KomoraAdresa: P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
Tel: +421 43 381 28 20
Mobil:  0918 904 968
E-mail: snv@matica.sk

 

Vedecký tajomník MS

PhDr. Pavol Madura 

Adresa: P. Mudroňa 1, 036 01 Martin

Tel: +421 43 381 28 35

Mobil:  0905/610 231

E-mail: pavol.madura@matica.sk

Tajomník MS

Mgr. Peter Schvantner

Adresa: Grösslingová 23, 812 51 Bratislava

Mobil:  0910 987 893

E-mail: peter.schvantner@matica.sk

 

 

 

X