Objednajte si Slovensko – Národné spektrum


/Objednajte si Slovensko – Národné spektrum
Objednajte si Slovensko – Národné spektrum2023-01-10T14:55:48+00:00

Slovensko  Národné spektrum

Nový časopis Slovensko – Národné spektrum je orientovaný na čitateľa, ktorý hľadá nové poznatky prevažne z oblasti dejín Slovenska, ale aj literatúry, národopisu a ďalších spoločenských vied. Jeho súčasťou sú ako štúdie, tak aj popularizačné články a materiály s dôrazom na matičné a národné témy. Magazín vychádza od 1. januára 2023 štyrikrát ročne.

Cena:

Jedno číslo:                           3,50 €

Predplatné na 1 rok:            14,00 €

Predplatné do zahraničia (ceny sú vrátane poštovného):

Európske štáty:                      30,00 €

Ostatné štáty sveta:                40,00 USD

Online objednávka magazínu Slovensko  Národné spektrum

Ako si objednať predplatné?

Objednávku predplatného môžete zaslať poštou, e-mailom alebo nahlásiť telefonicky.

Objednávka poštou:
Matica slovenská
P. Mudroňa 1
036 01 Martin

Objednávka emailom: periodika@matica.sk

Objednávka telefonicky: 043/ 381 28 26, 0918 904 931

Predplatné do zahraničia je potrebné uhradiť vopred prevodom na účet
(IBAN SK28 7500 0000 0040 0786 8337, BIC: CEKOSKBX)

X