Objednajte si Slovensko – Národné spektrum


/Objednajte si Slovensko – Národné spektrum
Objednajte si Slovensko – Národné spektrum2022-05-09T15:45:11+00:00

Slovensko  Národné spektrum

Nový časopis Slovensko – Národné spektrum je orientovaný na čitateľa, ktorý hľadá nové poznatky prevažne z oblasti dejín Slovenska, ale aj literatúry, národopisu a ďalších spoločenských vied. Jeho súčasťou sú ako štúdie, tak aj popularizačné články a materiály s dôrazom na matičné a národné témy. Magazín vychádza dvakrát ročne, a to koncom júna a decembra.

Cena: 3,50 €

Online objednávka magazínu Slovensko  Národné spektrum

Objednávka poštou

Objednávku predplatného môžete zaslať poštou, e-mailom alebo nahlásiť telefonicky.

Adresa:
Matica slovenská
P. Mudroňa 1
036 01 Martin

e-mail: periodika@matica.sk
tel. kontakt: 043/381 28 26, 0918 904 931

Objednávky do zahraničia

Európa – 13 € (vrátane poštovného)
ostatné štáty sveta – 19,50 USD (vrátane poštovného)

Predplatné do zahraničia je potrebné uhradiť vopred prevodom na účet
(IBAN SK28 7500 0000 0040 0786 8337, BIC: CEKOSKBX)

X