Prezídium


//Prezídium
Prezídium2023-05-23T08:49:26+00:00

Prezídium Matice slovenskej

  • Prezídium Matice slovenskej je poradným orgánom a je zriadený na riešenie osobitných otázok smerovania a činnosti Matice slovenskej. Členmi prezídia Matice slovenskej sú významné osobnosti slovenského spoločenského, vedeckého a kultúrneho života. Podrobnosti upravuje štatút vydávaný predsedom Matice slovenskej. Predsedom Prezídia MS je PaedDr. Miroslav Holečko – kulturológ, predseda Spoločnosti sv. Gorazda.

 

X