Prezídium


//Prezídium
Prezídium2023-01-12T10:29:30+00:00

Prezídium Matice slovenskej

  • Prezídium Matice slovenskej je poradným orgánom predsedu Matice slovenskej a je zriadený na riešenie osobitných otázok smerovania a činnosti Matice slovenskej. Členmi prezídia Matice slovenskej sú významné osobnosti slovenského spoločenského, vedeckého a kultúrneho života. Podrobnosti upravuje štatút vydávaný predsedom Matice slovenskej.

 

Členovia Prezídia Matice slovenskej

 

PaedDr. Miroslav Holečko – kulturológ

predseda Spoločnosti sv. Gorazda

predseda Prezídia Matice slovenskej

 

PhDr. Peter Mulík, PhD.

historik, teológ

tajomník Prezídia Matice slovenskej

 

prof. PhDr. Matúš Kučera, DrSc.

medievista, poslanec NR SR, minister školstva SR, veľvyslanec SR v Chorvátsku

člen Prezídia Matice slovenskej

 

Mons. prof. ThDr. Viliam Judák, PhD.
nitriansky diecézny biskup

profesor histórie

člen Prezídia Matice slovenskej

 

Dr. h. c. prof. ThDr.  Július Filo

člen Prezídia Matice slovenskej

emeritný generálny biskup ECAV, pedagóg  Evanjelickej bohosloveckej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave

 

Dr. h. c. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc.

vysokoškolský pedagóg, poslanec NR SR, člen Ústavného súdu SR

člen Prezídia Matice slovenskej

 

Mgr. Jaroslav Rezník

spisovateľ

člen Prezídia Matice slovenskej

 

Dr. h. c. RNDr. Jozef Kollár

prezident Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR,

člen Prezídia Matice slovenskej

 

Ing. Stanislav Májek

architekt, výtvarník

člen Prezídia Matice slovenskej

 

Ing. Karol Illéš

člen prezídia Matice slovenskej

 

Ing. Jozef Gálik

predseda Slovenského orla

člen Prezídia Matice slovenskej

 

Ing. Jozef Tkáčik

prezident občianskeho združenia

Klub priateľov ľudovej piesne

člen Prezídia Matice slovenskej

 

Ing. Štefan Topľanský

člen Prezídia Matice slovenskej

 

Jozef Miko

člen Prezídia Matice slovenskej

 

X