Krajanské múzeum


//Krajanské múzeum
Krajanské múzeum2021-01-28T13:37:36+00:00

Krajanské múzeum Matice slovenskej

[list icon=“check“ icon_color=“red“]

  • Krajanské múzeum pôsobí ako ústredné pracovisko pre styk a spoluprácu so slovenským zahraničím a slovanskými Maticami. Cieľom jeho činnosti je udržiavanie a rozvíjanie ich národnej identity a vzťahov k Slovenskej republike. Jeho činnosť je orientovaná aj na budovanie dokumentácie, vedeckovýskumnú a prezentačnú činnosť, ktorá sa týka slovenského zahraničia. Spolupracuje s príbuznými inštitúciami, osobitne s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Hlavné aktivity

  • Archív, knižnica, periodiká, zborníky, akvizícia
  • Vedecko-výskumné projekty z oblasti života a diela Slovákov žijúcich v zahraničí
  • Konzultačné a výpožičné služby
  • Vydavateľská a propagačná činnosť
  • Kultúrne, školské, duchovné, vedecko-výskumné styky so slovenským zahraničím
  • Ochrana a šírenie kultúrneho a duchovného dedičstva v slovenskom zahraničí i na Slovensku
  • Matica slovenská, Matice slovenské, Matice slovanské a národná identita v Európe a vo svete

[/list]

Riaditeľka  Krajanského múzea Matice slovenskej

PhDr. Zuzana Pavelcová

Adresa: Dom J. C. Hronského
P. O. Hviezdoslava 5
036 01 Martin
Tel: +42143413 30 67
Mobil: 00421 /918 904 943
E-mail: domhronskeho@matica.sk

 

Správa o činnosti KM MS 2020

Správa o činnosti KM MS za rok 2018
Správa o činnosti KM MS za rok 2017

Sumár vykonaných aktivít a publikačnú činnosť za príslušné roky nájdete v Správe o činnosti a hospodárení MS na:

 

 

X