Krajanské múzeum


//Krajanské múzeum
Krajanské múzeum2024-05-09T14:22:43+00:00

Krajanské múzeum Matice slovenskej

  • Krajanské múzeum pôsobí ako ústredné pracovisko pre styk a spoluprácu so slovenským zahraničím a slovanskými Maticami. Cieľom jeho činnosti je udržiavanie a rozvíjanie ich národnej identity a vzťahov k Slovenskej republike. Jeho činnosť je orientovaná aj na budovanie dokumentácie, vedeckovýskumnú a prezentačnú činnosť, ktorá sa týka slovenského zahraničia. Spolupracuje s príbuznými inštitúciami, osobitne s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Hlavné aktivity

  • Styk a spolupráca s krajanmi (v oblasti publicistiky, vedy, výskumu a dokumentácie, v mediálnej oblasti, v oblasti prípravy a realizácie podujatí a projektov), vybavovanie špecifických požiadaviek krajanov, gescia Rady pre Slovákov žijúcich v zahraničí, plnenie záverov RSŽZ pri MS
  • Vedecká činnosť orientovaná na krajanskú problematiku, vydávanie vedeckej ročenky Slováci v zahraničí, aktívna účasť na konferenciách a ich usporadúvanie, výstavná činnosť
  • Vedenie knižnice KM, spracovávanie a inventarizácia archívu a knižnice KM, výpožičné a konzultačné služby, dokumentácia
  • Styk a spolupráca s maticami slovanských národov a slovanskými inštitúciami, spolupráca pri tvorbe obsahov periodika Slovanský obzor

[/list]

Riaditeľka Krajanského múzea Matice slovenskej

Ing. Katarína Koňariková, PhD.

Adresa: Grösslingová 23, 812 51 Bratislava
Mobil: +421 905 538 832

E-mail: krajanskemuzeum@matica.sk

 

PhDr. Erik Germuška, PhD – pracovník KM MS

 

Správa o činnosti KM MS 2023

Správa o činnosti KM MS 2022

Správa o činnosti KM MS 2021

Správa o činnosti KM MS 2020

Správa o činnosti KM MS 2019

 

Sumár vykonaných aktivít a publikačnú činnosť za príslušné roky nájdete v Správe o činnosti a hospodárení MS na:

 

 

X