Vydavateľstvo


Vydavateľstvo2023-03-01T08:49:46+00:00

Vydavateľstvo Matice slovenskej

Vydavateľstvo je odborným pracoviskom na vydávanie neperiodických a periodických publikácií a merkantilu.
Na jeho čele je riaditeľ, ktorého na základe výberového konania vymenúva predseda.

Pracovník Vydavateľstva Matice slovenskej

Mgr. Igor Sokolík
Adresa: P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
Tel: 043/ 381 2840
Mobil: 0915/815755
E-mail: vydavatelstvo@matica.sk

 

Sumár vykonaných aktivít za príslušné roky nájdete v Správe o činnosti a hospodárení MS na:

X