Vydavateľstvo


Vydavateľstvo2021-05-05T12:33:06+00:00

Vydavateľstvo Matice slovenskej

Vydavateľstvo je odborným pracoviskom na vydávanie neperiodických a periodických publikácií a merkantilu.
Na jeho čele je riaditeľ, ktorého na základe výberového konania vymenúva predseda.

Riaditeľ Vydavateľstva Matice slovenskej

Mgr. Stanislav Muntág
Adresa: P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
Tel: 043/324 04 23
mobil: 0905 313 279

E-mail: stanislav.muntag@matica.sk

Pracovníci Vydavateľstva Matice slovenskej

Mgr. Igor Sokolík – vedúci vydavateľstva
Adresa: P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
Tel: 043/ 381 2840
Mobil: 0915/815755
E-mail: vydavatelstvo@matica.sk

Sumár vykonaných aktivít za príslušné roky nájdete v Správe o činnosti a hospodárení MS na:

X