Vydavateľstvo


Vydavateľstvo2021-11-26T12:49:04+00:00

Vydavateľstvo Matice slovenskej

Vydavateľstvo je odborným pracoviskom na vydávanie neperiodických a periodických publikácií a merkantilu.
Na jeho čele je riaditeľ, ktorého na základe výberového konania vymenúva predseda.

Poverený riaditeľ Vydavateľstva Matice slovenskej

PhDr. Pavol Madura
Adresa: P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
mobil: 0905 610 231

E-mail: pavol.madura@matica.sk

Pracovníci Vydavateľstva Matice slovenskej

Mgr. Igor Sokolík – vedúci vydavateľstva
Adresa: P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
Tel: 043/ 381 2840
Mobil: 0915/815755
E-mail: vydavatelstvo@matica.sk

Sumár vykonaných aktivít za príslušné roky nájdete v Správe o činnosti a hospodárení MS na:

X