Súčasné ideové poslanie


/Súčasné ideové poslanie
Súčasné ideové poslanie2019-01-29T09:37:44+00:00

Súčasné ideové poslanie Matice slovenskej

 • Slováci majú mladý štát, o ktorý sa treba starať nielen materiálne, ale aj duchovne.
 • Popri rozvíjaní rôznych oblastí nemôžeme podceňovať význam kultúrnych, ideových a historických tradícií pre existenciu a budúcnosť Slovenskej republiky.
 • Národno-duchovný pilier štátu ako jediná masovo udržiava a reálne rozvíja Matica slovenská.
 • Slováci majú právo na garanciu slobodnej národno-duchovnej sebarealizácie vo vlastnom štáte. K týmto garanciám patrí aj zákonom ručená existencia verejnoprávnej, národnej ustanovizne Matice slovenskej.
 • Matica slovenská je nestranícka a nekonfesionálna ustanovizeň pre všetkých Slovákov a Slovenky, ktorí cez vlasteneckú optiku vidia demokratické Slovensko a slobodný slovenský národ ako pevné, nezávislé a sebavedomé súčasti modernej Európy a sveta.
 • V nestabilnej dobe, keď náš východný sused zažíva ozbrojený konflikt, mestá západnej Európy terorizujú extrémisti a rozvinutý sociálny systém nie je samozrejmý pre každú krajinu, musíme v našom národe podporovať povedomie o Slovensku ako o sebavedomej a suverénnej krajine s vlastnými tradíciami a hodnotami.
 • Každý deň sa usilujeme získať si rešpektované miesto medzi národmi sveta. Budúcnosť Slovenska závisí od snahy každého jednotlivca.
 • Lepšie a sebavedomejšie Slovensko v európskom, slovanskom a svetovom spoločenstve nedosiahneme bez duchovne sebavedomého slovenského národa. Matica slovenská každodennou činnosťou podporuje hrdosť Slovákov a Sloveniek na svoju slovenskosť a krajinu.
 • Dejiny slovenského národa sú plné vzdelaných, pracovitých a odvážnych osobností, ktoré sú pre súčasné generácie obrovským zdrojom inšpirácie pre ich vlastný osobnostný a profesionálny rozvoj.
 • Slovenská ľudová kultúra a umenie podľa predstaviteľov romantizmu zosobňujú dušu slovenského národa. Matica slovenská sa stará o túto dušu, aby ju mohla aj naďalej odovzdávať nastupujúcim generáciám.
 • Ak sa má svet pozerať na Slovensko a jeho štátotvorný národ s rešpektom, najprv sa tak musia Slováci pozerať jeden na druhého.

 

IÚ MS

X