Ústrední funkcionári


/Ústrední funkcionári
Ústrední funkcionári2019-11-19T13:41:16+00:00
JUDr. Marián Gešper, PhD.
Predseda Matice slovenskej
Mgr. Marek Hanuska
Prvý podpredseda MS
Bc. Marek Nemec
Druhý podpredseda MS
Mgr. Maroš Smolec
Správca Matice slovenskej
PhDr. Martin Fejko
predseda Dozorného výboru MS
ThLic. Mgr. Viliam Komora, PhD.
Tajomník MS
RNDr. Ján Seman
Tajomník MS pre informačnú a mediálnu oblasť
PhDr. Pavol Madura
Vedecký tajomník MS
Mgr. Peter Schvantner
Tajomník MS
X