Publikácie 2018


/Publikácie 2018
Publikácie 20182019-07-19T10:50:45+00:00

Na všetky objednané publikácie poskytujeme zľavu z bežnej predajnej ceny. O aktuálnych zľavách sa môžete informovať vopred na doleuvedených kontaktoch.

Zemplínske tajomstvá

S. V. Lapšanský

Cena: 10,90 €

Historický zborník 2/2017

Peter Mulík

Cena: 3,90 €

Slováci a kultúrna situácia Slovenska

M. Vyšná, V. Komora

Cena: 10,90 €

Mlčať z plných pľúc

M. Grupač

Cena: 9,90 €

Slováci v zahraničí 34

Z. Pavelcová a G. Hamranová

Cena: 4,15 €

Neznámy slovenský príbeh

Marián Tkáč

Cena: 11,90 €

Slovenské povesti

J. C. Hronský

Cena: 10,90 €

Vyjadrovanie posesívnych vzťahov v slovenčine

Ján Kačala

Cena:  11,90 €

Zlaté piesne Púchovskej doliny

Imrich Tatiersky

Cena: 17,90 €

Európske diktatúry medzi dvoma vojnami

Roman Michelko

Cena: 9,90 €

Rok s Jozefom Miloslavom Hurbanom

Cena: 

Historický zborník 1/2018

Cena: 2,73 €

Postavenie národnostných menšín.

Jaroslav Chovanec

Cena: 7,63 €

Keď národ umieral

Peter Huba

Cena: 8,33 €

Národný kalendár 2019

Cena: 3,43 €

Chodila dievčina po hore plačúci

Jana Husárová

Cena: 5,53 €

Slováci na jazykovo zmiešaných územiach SR-prejavy…

Viliam Komora

Cena: 

Terchová – monografia obce

Peter Cabadaj a kol.

Cena: 13,93 €

Slovenské štátoprávne snahy v dvadsiatom storočí

Ján Bobák a kol.

Cena: 

Online objednávka publikácie

Objednávka poštou

Objednávku predplatného môžete zaslať poštou, e-mailom alebo nahlásiť telefonicky.

Adresa:
Matica slovenská
P. Mudroňa 1
036 01 Martin

e-mail: periodika@matica.sk
tel. kontakt: 043/381 28 26, 0918 904 931

X