Archív Slovenské Pohľady


Archív Slovenské Pohľady2019-12-06T09:53:26+00:00

Slovenské pohľady 2018

 

SP 1/2018

SP 1/2018

SP 2/2018

SP 2/2018

SP 3/2018

SP 3/2018

SP 4/2018

SP 4/2018

SP 5/2018

SP 5/2018

SP 6/2018

SP 6/2018

SP 7-8/2018

SP 7-8/2018

SP 9/2018

SP 10/2018

SP 10/2018

SP 11/2018

SP 11/2018

SP 12/2018

Vyberáme z  najnovšieho čísla 12/2018:

Vernosť v láske (rozhovor s Jánom Chryzostomom kardinálom Korcom) s. 21-30
Vincent Šabík: Nevšedne kreatívny talent a rozprávačská energia (Peter Jaroš) s. 32-34
Ladislav Volko: V duchu hodnôt pravdy a nenásilia (s PEN-om do Indie a späť) s. 98-108

Vyberáme z  čísla 11/2018:

Slavo Kalný: Osud plný vírov (22-32 s.)
Peter Holka: Súhvezdie tety July (75-86 s.)
Marián Šidlík: Len tu žiť (106-109 s.)

Vyberáme z  čísla 10/2018:
Gabriela Rothmayerová: Ako sme našli prezidenta (po rozlúčke s nefunkčnou federáciou)
Dana Podracká: Poetické rébusy Pavla Dobšinského
Andrea Lesková: Príbeh staroby alebo Život seniora optikou sociálnej zraniteľnosti

Vyberáme z  čísla 9/2018:
Dana Podracká: Sedem básní ( s. 27-31)
Andrijan Turan: Albín Brunovský – slovenský sprievodca svetmi imaginácií ( s. 65-70)
Michal Harpáň: Slovenské vojvodinskí spisovatelia v SP (1881-1916) s. 87-106

Vyberáme z čísla 7-8/2018:
Ján Čomaj: Heslo v zápisníku: Prešov, august 68 (s. 36-43)
Anton Hykisch: Zázračných sedem augustových dní ( s. 44-52)
Milan Vároš: Posvätné artefakty už nie sú v zdecimovanom Tibete (s. 72-77)
Ján Bábik: Tragický osud Viery Markovičovej-Zátureckej (119-123)
Ľubomír Feldek: Rozprávka o prvom slove (197-200)
Matúš Kučera: V Jánošíkovi akoby kus národnej povahy (231-241)

Vyberáme z  čísla 6/2018:
Ondrej Sliacky: O zosľachťovaní detskej dušičky ( s. 9-20)
Ľuba Šajdová: Svetlo tropického slnka ( s. 44-54)
Ján Švantner: Šelesť na srdci ( Rozhovor Vraždy so Smrťou) s. 83-93

Vyberáme z čísla  5/2018:
Blažej Belák: Veršovaná topografia (s. 20-28)
Slavo Kalný: Dychovka v gulagu (s. 29-40)
Ján Švantner: Návraty k Baudelairovi alebo čistý štít poézie (s. 62-71)

Vyberáme z  čísla 4/2018:
Ján Tazberík: Zakliata v skle (s. 16-22)
Lajos Grendel: Románová historka (s. 75-83)
Ľubomír Feldek: Veľký tresk prekliatej Trnavskej skupiny pred 60 rokmi (84-105)

Vyberáme z  čísla 3/2018:
Peter Andruška: Obraz (s. 35-48)
Boris Brendza: Rozštiepenosť, Exodus … (s. 74-76)
Milan Vároš : Cesty poľských pamiatok. Skrývali ich aj na Slovensku (s. 110-188)

 

Slovenské pohľady 2017

[col34]

SP 1/2017

SP 1/2017

SP 2/2017

SP 3/2017

SP 4/2017

 

SP 5/2017

SP 6/2017

SP 7-8/2017

SP 7-8/2017

SP 9/2017

SP 10/2017

SP 11/2017

SP 11/2017

 

SP 12/2017

Vyberáme z najnovšieho čísla 12/2017:

Cyril Vasiľ: Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle (s. 1-6)
Slavo Kerný: Sedliacky kráľ (s. 16-30)
Ľuba Šajdová: S emblémom Čechovovej čajky (posledný rozhovor s dramatikom Osvaldom Záhradníkom) s. 49-56

 

Slovenské pohľady 2016

[col34]

SP 1/2016

SP 1/2016

SP 2/2016

SP 2/2016

SP 3 /2016

SP 3 /2016

SP 4/2016

SP 4/2016

SP 5/2016

SP 5/2016

SP 6/2016

SP 6/2016

SP 7-8/2016

SP 7-8/2016

SP 9/2016

SP 9/2016

SP 10/2016

SP 10/2016

SP 11/2016

SP 11/2016

SP 12/2016

SP 12/2016

Na stiahnutie:

SP 1/2016
SP 2/2016

Vyberáme z najnovšieho čísla 11/2016:

Ladislav Čúzy: Poézia ako impulz polit. koncepcie ( s. 6-17)

Katarína Bednárová: Nielen Saint-Exupéryho Citadela ešte raz (s. 30-34)

Jozef Špaček: Rednutie kostí (s. 39-41)

Na stránkach časopisu Slovenské pohľady v rámci pripravovaného projektu Aktuálna literárna topografia Košíc a východného Slovenska redakcia  svojim  čitateľom postupne predstaví spisovateľov žijúcich v Košiciach a na východnom Slovensku od 60. rokov 20. storočia až po súčasnosť.

V spolupráci so spisovateľom Tiborom Kočíkom, odborným garantom pripravovaného projektu, budú postupne v jednotlivých číslach časopisu Slovenské pohľady predstavení spisovatelia z Košíc, Prešova, Humenného, Stropkova, Trebišova, Sečoviec, Vranova n. Topľou, Spišskej Novej Vsi, či Rožňavy.
Každý z autorov bude predstavený prostredníctvom reprezentatívnej ukážky jeho najnovšej literárnej práce.
Zastúpené  tak budú vo svojej rozmanitosti  všetky známe  žánre, ako próza, poézia, literatúra faktu, dramatický text a pod.

 

Slovenské pohľady 2015

SP 1/2015

SP 1/2015

SP 2/2015

SP 2/2015

SP 3/2015

SP 3/2015

SP 4/2015

SP 4/2015

SP 5/2015

SP 5/2015

SP 6/2015

SP 6/2015

SP 7-8/2015 - 1

SP 7-8/2015 – 1

SP 7-8/2015-2

SP 7-8/2015-2

SP 9/2015

SP 9/2015

SP 10/2015

SP 10/2015

SP 12/2015

SP 11/2015

SP_12_2015_ob

SP 12/2015

Na stiahnutie:

SP 1/2015
SP 2/2015
SP 3/2015
SP 4/2015
SP 5/2015
SP 6/2015
SP 7-8/2015-1
SP 7-8/2015-2
SP 9/2015
SP 10/2015
SP 11/2015
SP 12/2015
Obsah ročníka 2015

Vyberáme z najnovšieho čísla 12/2015:

Anton Hykisch: Príbeh neumierajúcej nádeje (pdf) 1-5 s.
Milan Vároš: Vzrušujúce neznáme príbehy obrazov a ich autorov (pdf) 55-69 s.
Šesťdesiate roky? Nenaplnili sme svoje sny – rozhovor s Jenny Diskiovou (pdf)  78-86 s.

Slovenské pohľady 2014

Na stiahnutie:

SP 1/2014
SP 2/2014
SP 3/2014
SP 4/2014
SP 5/2014
SP 6/2014
SP 7-8/2014
SP 9/2014
SP 10/2014
SP 11/2014
SP 12/2014

Slovenské pohľady 2013

Slovenské pohľady 2012

X