Zoznam záujmových a vedeckých odborov


//Zoznam záujmových a vedeckých odborov
Zoznam záujmových a vedeckých odborov2019-03-04T14:17:29+00:00

Divadelný odbor Matice slovenskej

Mgr. Marián Lacko
Adresa: Pivovarská 10, 979 01 Rimavská Sobota
e-mail: manolacko@gmail.com
0905 549 342

Historický odbor Matice slovenskej

Prof. PhDr. Róbert Letz, PhD.
Adresa: Grösslingova 23, 812 51 Bratislava

Hudobný odbor Matice slovenskej

prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.
Adresa: Ružová 13, 974 11  Banská Bystrica
e-mail:  milan.pazurik@umb.sk
0905 553 651

Jazykový odbor Matice slovenskej

PaedDr. Renáta Hlavatá, PhD.
Adresa: Filozofická fakulta Univerzita Konštantína Filozofa, Štefánikova 67, 949 07 Nitra
0948 321 652
rhlavata@ukf.sk

Mladá Matica

Bc. Marek Nemec
Adresa: DMS L. Mikuláš
Nábrežie Dr. A. Stodolu 1918, 031 01 Liptovský Mikuláš
Mobil: 0918/904955
E-mail: dms.mikulas@matica.sk

Pedagogický odbor Matice slovenskej

PhDr. Libuša Klučková
Adresa: Krížna 17, 940 01 Nové Zámky
libusa.kluckova@gmail.com

Politologický odbor Matice slovenskej

Roman Michelko
Adresa: Furdeková 12, 850 03 Bratislava
0905 221 956
roman.michelko@gmail.com

Športový odbor Matice slovenskej

Mgr. Ľubomír Kleštinec
Šúdolská 33, 949 01 Nitra
lubko.klesto@zoznam.sk

Výtvarný odbor Matice slovenskej

PhDr. Ladislav Skrak
Adresa: Nám. Hraničiarov 12, 851 03 Bratislava
Tel: 02/62 31 15 64
Mobil: 0908773693
E-mail: lacoskrak@mail.t-com.sk

Národohospodársky odbor Matice slovenskej

Ing. Ladislav Lysák, DrSc.
Adresa: Seberíniho 2, 821 03 Bratislava
0905 304 007
lysak@euba.sk

Vlastivedný odbor Matice slovenskej

PhDr. Dáša Daneková
Adresa: D. Michaelliho 21, 036 01 Martin
0918 156 622
dasa.danekova@gmail.com

Záujmový odbor regionalistiky

Päť rokov ZO regionalistiky Matice slovenskej (pdf)

Ing., Mgr. Anton Meteňko, PhD.
Adresa: Berlínska 9, 040 13 Košice
E-mail: metenkoanton@pobox.sk

ZO MS slovensko – rusínskej vzájomnosti Adolfa I. Dobrianského

Mgr. Miroslav Kerekanič,
Ptičie 201, 067 41  Humenné
0915 704 567, miro.kerekanic@gmail.com

VO slovanských štúdií MS

Ing. Jozef Bača, M. Phil, PhD.
Strakova 5, 811 01  Bratislava
0907 711 117, jozef@baca.sk

 

X