Zoznam záujmových a vedeckých odborov


//Zoznam záujmových a vedeckých odborov
Zoznam záujmových a vedeckých odborov2021-12-13T11:39:49+00:00

Po kliknutí na názov odboru sa zobrazí stránka odboru.

Divadelný odbor Matice slovenskej

Mgr. Marián Lacko
Adresa: Pivovarská 10, 979 01 Rimavská Sobota
e-mail: manolacko@gmail.com
0905 549 342

 

Historický odbor Matice slovenskej

Doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc.

predseda HO MS

Adresa: Grösslingová 23, 812 51 Bratislava

 

Hudobný odbor Matice slovenskej

prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.
Adresa: Ružová 13, 974 11  Banská Bystrica
e-mail:  milan.pazurik@umb.sk
0905 553 651

 

Jazykový odbor Matice slovenskej

PaedDr. Renáta Hlavatá, PhD.
Adresa: Filozofická fakulta Univerzita Konštantína Filozofa, Štefánikova 67, 949 07 Nitra
0948 321 652
rhlavata@ukf.sk

 

Mladá Matica

Bc. Marek Nemec
Adresa: DMS L. Mikuláš
Nábrežie Dr. A. Stodolu 1918, 031 01 Liptovský Mikuláš
Mobil: 0918/904955
E-mail: dms.mikulas@matica.sk

 

Pedagogický odbor Matice slovenskej

Predseda:

PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

Adresa: ZŠ Jána Palárika Majcichov, 91922 Majcichov 536

martinbodis2@gmail.com

 

Politologický odbor Matice slovenskej

Roman Michelko
Adresa: Furdeková 12, 850 03 Bratislava
0905 221 956
roman.michelko@gmail.com

 

Športový odbor Matice slovenskej

Mgr. Ľubomír Kleštinec
Šúdolská 33, 949 01 Nitra
lubko.klesto@zoznam.sk

 

Výtvarný odbor Matice slovenskej

PhDr. Ladislav Skrak
Adresa: Nám. Hraničiarov 12, 851 03 Bratislava
Tel: 02/62 31 15 64
Mobil: 0908773693
E-mail: lacoskrak@mail.t-com.sk

 

Národohospodársky odbor Matice slovenskej

Ing. Ladislav Lysák, DrSc.
Adresa: Seberíniho 2, 821 03 Bratislava
0905 304 007
lysak@euba.sk

 

Vlastivedný odbor Matice slovenskej

PhDr. Dáša Daneková
Adresa: D. Michaelliho 21, 036 01 Martin
0918 156 622
dasa.danekova@gmail.com

 

Záujmový odbor regionalistiky

Päť rokov ZO regionalistiky Matice slovenskej (pdf)

Ing., Mgr. Anton Meteňko, PhD.
Adresa: Berlínska 9, 040 13 Košice
E-mail: metenkoanton@pobox.sk

 

ZO MS slovensko – rusínskej vzájomnosti Adolfa I. Dobrianského

Mgr. Miroslav Kerekanič,
Ptičie 201, 067 41  Humenné
0915 704 567, miro.kerekanic@gmail.com

 

X