Správy z krajov


/Správy z krajov
Správy z krajov2018-11-01T21:58:31+00:00

Nový predseda Dozorného výboru MS: Budem vždy brániť záujmy Matice slovenskej

Vážené matičiarky, vážení matičiari, delegátky a delegáti Valného zhromaždenia MS 2021. Najdôležitejšie zasadnutie matičiarov, ktoré sa spravidla koná raz za štyri roky a ktoré sa uskutočnilo minulý víkend v Liptovskom [...]

Matica slovenská ocenila slovenské osobnosti Františka Vnuka a Dušana Kerného za celoživotné dielo

V Knižnici slovenskej štátnosti v Matici slovenskej v Bratislave sa 5. októbra 2021 konalo slávnostné odovzdávanie cien dvom významný osobnostiam slovenského vedeckého a kultúrneho života. Mimoriadnu cenu Matice slovenskej udelil Výbor Matice [...]

12 októbra 2021 |Kategória: Bratislavský kraj, Zahraničie, Žilinský kraj| Comments

100 rokov bez Hviezdoslava: Koncert Hudba v slove – Slovo v hudbe sa uskutoční pod záštitou Domu MS v Bratislave

„Poézia Pavla Országha Hviezdoslava je sama o sebe hudbou...“ V stredu 20. októbra 2021 o 18.00 hod. sa v Hudobnom salóne Zichyho paláca na Ventúrskej ulici v Bratislave uskutoční hudobno-scénický koncert s názvom Hudba [...]

Predseda MS Marián Gešper: Matičná činnosť neustrnie / Poďakovanie matičiarom

Drahé matičiarky, vážení matičiari, ctené matičné sestry a bratia. Nesmierne si vážim Vašu podporu, ktorú ste mi preukázali na Valnom zhromaždení MS v Liptovskom Mikuláši 9. októbra 2021. Zároveň si vážim a ďakujem za [...]

Matica slovenská spolupracuje na vedeckej konferencii 100 rokov Trianonskej zmluvy

Katedra dejín štátu a práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci s Maticou slovenskou a pod záštitou APVV pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu 100 rokov Trianonskej [...]

Novozvoleným predsedom Matice slovenskej sa stal Marián Gešper

Predseda Matice slovenskej Marián Gešper obhájil post predsedu. Na Valnom zhromaždení MS v Liptovskom Mikuláši 9. októbra 2021 ho v demokratickej priamej a tajnej voľbe zvolili matiční delegáti z celého Slovenska. Zvolený predseda [...]

V Liptovskom Mikuláši sa bude konať Valné zhromaždenie Matice slovenskej

Po štvorročnom volebnom období si matičiari budú opäť voliť svojich zástupcov. V Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši sa 9. októbra 2021 uskutoční v poradí jedenáste Valné zhromaždenie (VZ) MS od roku 1990. [...]

Ocenili knihu povestí karpatských Rusínov z matičného vydavateľstva

Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove zverejnila výsledky súťaže Kniha roka Prešovského samosprávneho kraja. Potešilo nás, že medzi ocenenými titulmi sa objavili aj Povesti a príbehy karpatských Rusínov, ktoré vydalo Vydavateľstvo [...]

X