Správy z krajov


/Správy z krajov
Správy z krajov2018-11-01T21:58:31+00:00

Zabudnutý bojovník za práva Slovákov – Emanuel Teodor Böhm

Na Štedrý deň 24. decembra kresťania oslavujú narodenia Ježiša Krista a s ním spojený príchod svetla do našich sŕdc. Naši predkovia v tieto dni oslavovali zimný slnovrat. Boli to oslavy Slnka, príchodu [...]

15 januára 2021 |Kategória: Košický kraj, Správy z krajov| Comments

Oslávili sme rok slovenského divadla priamo v jeho kolíske – pri ochotníkoch z Liptova

Perlou medzi divadlami je to ochotnícke. Ukazuje tak minulosť a prikyvuje súčasnosť. Rok 2020 sa niesol v znamení dvoch významných výročí. Kultúrna verejnosť si pripomenula 190. výročie vzniku prvého slovenského ochotníckeho [...]

Významná iniciatíva mikulášskych matičiarov: Námestie Ústavy SR

Matica slovenská si do svojho vienka dala a dôsledne napĺňa iniciatívy na podporu rozvoja národného povedomia. Ide  predovšetkým o osadzovanie pamätných dosiek pripomínajúcich si významné udalosti z histórie, alebo významné osobnosti kultúrneho a spoločenského [...]

Ocenený dlhoročný matičiar Pavel Fábry

Jeden z našich najdlhšie pôsobiacich matičiarov Pavel Fábry oslavoval 19.12.2020 svoje krásne 80-te narodeniny. Na návrh predsedu Miestneho odboru v Košiciach, v ktorom pôsobí, mu bolo udelené ocenenie – medaila predsedu Matice Slovenskej. [...]

Členské ústredie MS vydalo nové pokyny

Členské ústredie Matice slovenskej dáva do pozornosti nové metodické pokyny pre miestne odbory, odbory Mladej Matice, záujmové a vedecké odbory na rok 2021. Tieto pokyny sú dôležité pre našu každodennú [...]

Historický míľnik Slovenska

Slovenská republika sa prvého januára dožila svojich dvadsiatich ôsmych narodenín. Tesne po jej vzniku málokto zo svetových politických lídrov veril, že rozchod s Čechmi prežijeme.  A prežili sme! Dnes sme suverénny samostatný [...]

Zomrel dlhoročný člen Športového odboru Matice slovenskej, spoluzakladateľ bežeckých podujatí Ján Szabo

Odišiel muž, ktorý zasvätil svoj život pohybovej kultúre a odovzdávaniu skúseností mladým generáciám. Rok 2021 sa pre Športový odbor Matice slovenskej a trnavských atlétov začal veľmi smutnou správou. V prvý januárový deň [...]

5 januára 2021 |Kategória: Trnavský kraj| Comments

Predseda MS Marián Gešper: Pokračujeme v svätej práci pre národ

Keď sa začínal rok 2020, viacerí tušili, že bude zložitý, no asi nik nepredpokladal, že my, matičiari, budeme podrobení takej ťažkej a vážnej skúške. Opisovať priebeh útokov na Maticu a [...]

Nástenný a stolový Matičný kalendár 2021 – Národné výročia

Matica slovenská, verná svojej dlhodobej kultúrnej tradícii spätej aj s vydávaním kalendárov, na začiatku Roku Alexandra Dubčeka pripravila pre svojich členov, sympatizantov i širšiu kultúrnu verejnosť vydanie reprezentačného obrazovo-textového veľkého nástenného a malého stolového [...]

Zomrel literárny vedec, bibliograf Matice slovenskej a redaktor Slovenských pohľadov Július Vanovič

Vo veku 85 rokov zomrel dňa 25. decembra 2020 prozaik, esejista, publicista a literárny vedec Július Vanovič. Niekdajší literárny pracovník Matice slovenskej a redaktor Slovenských pohľadov sa narodil 11. apríla 1935 [...]

X