Správy z krajov


/Správy z krajov
Správy z krajov2018-11-01T21:58:31+00:00

Generál na javisku alebo M. R. Štefánik očami umelcov

Celý ROK 2019 sa nesie v znamení mnohých konferencií, výstav, spomienkových slávností organizovaných nielen Maticou slovenskou, ale aj inými organizáciami, pripomínajúcimi si 100. výročie tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika. Dňa [...]

15 novembra 2019 |Kategória: Trnavský kraj| Comments

100. výročia založenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Košiciach

V nedeľné popoludnie dňa 10. 11. 2019 v reprezentačných priestoroch teologickej fakulty v Košiciach v srdci východoslovenského regiónu v meste Košice za tónov doznievajúcej hymny a slov básne Matičná hviezda [...]

Krásne životné jubileum – 90 rokov dlhoročnej matičiarky Anny Šamudovskej

Pani Anna Šamudovská je dlhoročná a do dnešného dňa aktívna matičiarka MO MS v Trnave pri Laborci. V roku 2009 bola na podnet pani Anny Šamudovskej obnovená činnosť MO MS v Trnave pri Laborci [...]

15 novembra 2019 |Kategória: Košický kraj| Comments

Šiesty ročník výtvarnej súťaže Maliar Novohradu Ľudovít Kubáni 2019 vo Veľkom Krtíši

Hovorí sa, že malý národ môže byť veľký svojou vzdelanosťou a kultúrou. Na rozvíjaní práve týchto oblastí, ktoré náš život obohacujú, záleží Miestnemu odboru Matice slovenskej vo Veľkom Krtíši ako hlavnému [...]

14 novembra 2019 |Kategória: Banskobystrický kraj| Comments

Medzinárodný deň školských knižníc s Maticou slovenskou

Už tradične sa v posledný októbrový pondelok konajú na viacerých školách na Slovensku prednášky pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc. Prešovská pobočka Matice slovenskej ani v tomto roku nechýbala pri organizačnom [...]

Typicky slovenské umelecké remeslo – drôtikovanie pre žiakov ZŠ

Zameranie Domu MS Galanta na tradičné ľudové remeslá má pozitívnu odozvu. Obľúbená je práca s hlinou. Môžem skonštatovať, že deti zaujala aj paličková technika. Veď tieto ľudové zručnosti sa vyskytovali v minulosti [...]

12 novembra 2019 |Kategória: Trnavský kraj| Comments

Matičnú konferenciu o M. R. Štefánikovi v Nitre obohatil spisovateľ Jozef Banáš

Odborné prednášky, zaujímaví hostia, ale aj pútavé interaktívne výstavy, toto všetko a ešte oveľa viac poskytla konferencia k 100. výročiu úmrtia M. R. Štefánika, na ktorú mali možnosť prísť návštevníci do Domu [...]

V ŠPÚ rokoval organizačný výbor pre prípravu konferencií Fenomém národnej identity a slovenskej štátntosti

V Štátnom pedagogickom ústave sa stretli na pracovnom rokovaní členovia organizačného výboru pre prípravu pedagogicko-vedeckých konferencií určených predovšetkým učiteľom dejepisu, občianskej náuky a ďalších humanitných predmetov. Zástupcovia ŠPÚ, Matice slovenskej a Ústavu politických [...]

X