Trnavský kraj


/Trnavský kraj

Storočnica Miestneho odboru Matice slovenskej v Trnave

Vznik Miestneho odboru Matica slovenská má v dejinách nášho národa, ako i v živote Trnavy, nezastupiteľné miesto. Bola a dodnes aj je nepochybne jednou z najvýznamnejších kultúrno-spoločenských ustanovizní Slovákov. V [...]

X