Trnavský kraj


/Trnavský kraj

Matičiari na veľkých oslavách slovenčiny v Hlbokom

Namiesto RTVS prišla Česká televízia, prezidentka poslala čestnú stráž V malebnej obci Hlboké sa 16. júla 2023 konali monumentálne slávnosti 180. výročia kodifikácie spisovného jazyka. Významnú zásluhu za organizáciu podujatia nesie [...]

Matica slovenská si pripomenula 200. výročie narodenie Martina Čulena v Brodskom

Matica slovenská si v spolupráci s predstaviteľmi samosprávy pripomenula ďalšiu výraznú osobnosť národnobuditeľského i matičného života. V prihraničnej obci Brodské na Záhorí sme 27. mája vzdali hold jej spoluzakladateľovi Martinovi Čulenovi. Práve v tejto obci [...]

Kantilénu 2023 vyhral domáci Adrian Fahn

Rok 2023 priniesol už symbolicky 23. ročník Kantilény Karola Duchoňa – spomienkového festivalového večera na legendu slovenskej populárnej hudby. Podujatie sa konalo v piatok, 26. mája 2023 v divadelnej sále Mestského kultúrneho [...]

X