Objednajte si Slovenské národné noviny


/Objednajte si Slovenské národné noviny
Objednajte si Slovenské národné noviny2021-02-26T13:33:41+00:00

Slovenské národné noviny

Slovenské národné noviny a ich internetová podoba sú tlačovým orgánom Matice slovenskej. Riadi ich redakčná rada vymenovaná predsedom po prerokovaní v predsedníctve. Za ich obsah zodpovedá šéfredaktor, ktorého na základe výberového konania vymenúva predseda. Ďalšie informácie nájdete na www.snn.sk a https://snn.sk/news/vyzva-citatelom-pomozte-slovenskym-narodnym-novinam/

Cena: 0,80 €

(Cena platí od 1. januára 2021, od tohto dátumu sú SNN dvojtýždenníkom.)

Online objednávka Slovenských národných novín

Objednávka poštou

Matica slovenská

Slovenské národné noviny

P. Mudroňa 1

036 01 Martin

Objednávka emailom: snnredakcia@matica.sk

Objednávka telefonicky: 043/ 381 2838

Mobil: 0918 904 925, Ľubica Rišiaňová

Naši predplatitelia majú 10-percentnú zľavu.

Pre stálych odberateľov:

Platba predplatného na účet:  IBAN:  SK28 7500 0000 0040 0786 8337

Variabilný symbol:  821021 – Do poznámky uveďte meno a priezvisko odberateľa.

X