Objednajte si Slovenské národné noviny


/Objednajte si Slovenské národné noviny
Objednajte si Slovenské národné noviny2019-11-27T09:23:49+00:00

Slovenské národné noviny

Slovenské národné noviny a ich internetová podoba sú tlačovým orgánom Matice slovenskej. Riadi ich redakčná rada vymenovaná predsedom po prerokovaní v predsedníctve. Za ich obsah zodpovedá šéfredaktor, ktorého na základe výberového konania vymenúva predseda. Ďalšie informácie nájdete na www.snn.sk

Cena: 0,60 €

(Cena platí od 1. januára 2020, do tohto dátumu platí 0,50 €)

Online objednávka Slovenských národných novín

Objednávka poštou

Matica slovenská

Slovenské národné noviny

P. Mudroňa 1

036 01 Martin

Objednávka emailom: snnredakcia@matica.sk

Objednávka telefonicky: 043/ 381 2838

Mobil: 0918 904 925, Ľubica Rišiaňová

Naši predplatitelia majú 10-percentnú zľavu.

X