Objednajte si Slovenské národné noviny


/Objednajte si Slovenské národné noviny
Objednajte si Slovenské národné noviny2023-01-10T15:14:37+00:00

Slovenské národné noviny

Slovenské národné noviny a ich internetová podoba sú tlačovým orgánom Matice slovenskej. Riadi ich redakčná rada vymenovaná predsedom po prerokovaní v predsedníctve. Za ich obsah zodpovedá šéfredaktor, ktorého na základe výberového konania vymenúva predseda. Ďalšie informácie nájdete na www.snn.sk a https://snn.sk/news/vyzva-citatelom-pomozte-slovenskym-narodnym-novinam/

Cena:

1 ks – 1,00 €

Predplatné 1/2 rok – 12,00 €

Predplatné 1 rok – 24,00 €

(Cena platí od 1. januára 2023)

Online objednávka Slovenských národných novín

Ako si objednať predplatné?

Objednávku predplatného môžete zaslať poštou, e-mailom alebo nahlásiť telefonicky.

Objednávka poštou:

Matica slovenská

Slovenské národné noviny

P. Mudroňa 1

036 01 Martin

 

Objednávka emailom: snnredakcia@matica.sk

Objednávka telefonicky: 043/ 381 2838, 0918 904 925, Ľubica Rišiaňová

Naši predplatitelia majú 10-percentnú zľavu.

Pre stálych odberateľov:

Platba predplatného na účet:  IBAN:  SK28 7500 0000 0040 0786 8337

Variabilný symbol:  821021 – Do poznámky uveďte meno a priezvisko odberateľa.

X